Archiv nabídek

Česko-německé fórum mládeže hledá KOORDINÁTORKU / KOORDINÁTORA pro své 10. funkční období

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátory na léta 2017–2019

Česko-německé fórum mládeže hledá KOORDINÁTORKU / KOORDINÁTORA pro své 10. funkční období (září 2017 – květen 2019). Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Vedle toho jsou účastníci rozděleni do pracovních skupin, ve kterých realizují projekt na téma, které je zajímá. Během 10. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinách. Jeho činnost bude zahájena v září 2017 na setkání v Německu.

Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.

Náplň práce:

 • organizační a metodická příprava a vyhodnocení setkání Fóra v úzké spolupráci s koordinátorem/kou na německé straně a mluvčími Fóra;
 • motivace pracovních skupin a metodický doprovod jejich projektové práce;
 • organizační podpora pracovních skupin;
 • kontaktní osoba pro účastníky a zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky.

Uchazeči by měli mít:

 • zkušenosti s organizací akcí a prací na projektech;
 • organizační talent, spolehlivost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti;
 • zájem o česko-německou spolupráci;
 • zkušenosti s prací s mládeží;
 • flexibilitu a angažovanost v období od září 2017 do května 2019;
 • dobré znalosti německého jazyka.

Nabízíme:

 • získání nových zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí a práce s mládeží;
 • práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků;
 • spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu;
 • práci z domova (kromě pracovních setkání a plenárních zasedání), možnost zorganizovat si práci podle sebe;
 • získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti;
 • finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení.

Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období je to méně). Je třeba vzít v potaz, že časová náročnost se liší – před a po plenárním zasedání je nejvíce práce a mezi setkáními méně. K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.

Přijímací pohovor se bude konat 13. května v Regensburgu (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku.

Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis a relevantní doporučení) Aleně Hrachové, místopředsedkyni spolku Přátelé Česko-německého fóra mládeže z. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.

Přihlášky posílejte do 30.04.2017 na info@cnfm.cz

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku