Archiv nabídek

ČRDM a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledají dva výzkumníky mládeže!

ČRDM a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledají dva výzkumníky zabývající se výzkumem v oblasti mládeže. Hlavním úkolem je v součinnosti vypracovat dvě analýzy na následující témata:

  1. Téma: přístup mladých lidí k právům v České republice a práva mládeže (zhodnocení stavu a doporučení na zlepšení)
  2. Téma: politická a občanská participace mládeže v České republice (zhodnocení stavu a doporučení na zlepšení)

Spolupráce je honorována. U zájemců očekáváme zkušenosti s analytickou činností, tvorbou odborných statí, a to zejména v oblasti kvalitativního výzkumu a analýzy. Vzhledem k dostupným prostředkům se předpokládá analýza sekundárních dat bez širšího vlastního výzkumu.

Kromě odměny mohou být proplaceny také cestovní náklady spojené s činností, např. kvůli dosažení osob pro případné rozhovory apod. Součástí přihlášky je krátký návrh metodologie zpracování analýzy. Mladými lidmi rozumíme primárně věkovou skupinu 10–30 let, tedy nejen děti do 18 let.

Přihlásit se můžete nejpozději do 7. září 2014. Bližší informace naleznete v příloze k článku.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení