Archiv nabídek

#followmasaryk – soutěž o nejlepší studentskou úvahu pro studenty středních škol starší 17 let

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně vyhlásilo soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma: Přínos České republiky Evropské unii. Jaký je přínos České republiky Evropské unii? Co dělají čeští občané, české instituce a Česká republika pro to, aby nám všem bylo v Evropské unii lépe?

Soutěž je vícejazyčná. Úvaha může být odevzdána v hlavních jazycích vyučovaných na CJV MU, tj. čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, arabština (i latina). Úvahy posoudí mezinárodní porota složená z akademiků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a zahraničních univerzit.

A jaké jsou ceny pro výherce?

1. cena: čtyřtýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 v hodnotě 15.600 Kč
2. cena: dvoutýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 dle vlastního výběru v hodnotě 7.800 Kč
3. cena: jednotýdenní letní škola anglického jazyka pořádaná Centrem jazykového vzdělávání MU v létě 2018 dle vlastního výběru v hodnotě 3.900 Kč
4. cena: finanční odměna 2.000 Kč
5. cena: publikace (Akademická angličtina)

Uzávěrka soutěže je 15. 4. 2018Více informací…

Napsal: Marek Krajči