Archiv nabídek

Hledáme lektory a lektorky pro workshopy „Zachraňte evropské volby“

Logo Zachraňte evropské volby

Nadace Friedrich Ebert Stiftung hledá pro nový evropský projekt  Zachraňte evropské volby! nové lektory a lektorky.

Volební účast v České republice je výrazně nižší než v jiných zemích. Zájem o evropské volby je dokonce ještě menší. V roce 2009 přišlo k volbám do Evropského parlamentu pouze 28,2 % oprávněných voličů. 23. a 24. května 2014 se bude opět volit do Evropského parlamentu. Volební kampaň je všudypřítomná – setkáváme se s ní na poutačích v ulicích a podél dálnic, na internetu, v novinách, v televizních debatách, při diskusích doma.

Koho a co vlastně volíme? Proč je vůbec důležité využívat v demokracii volebního práva? O čem se v Evropském parlamentu rozhoduje a jak se to dotýká mě a mého života? Proč v poslední době chodí k volbám tak málo lidí? Co to znamená obecně pro demokracii? Co znamená Evropa pro mladou generaci?

Chtěli bychom, aby tyto a další otázky byly tématem k diskuzím v rámci workshopů konaných v regionech České republiky s různými cílovými skupinami zájemců o Evropskou unii, staršími 18 let (např. se studenty/kami vysokých škol a univerzit, zástupci/kyněmi vědeckých, vzdělávacích institucí, nevládních organizací či odborů, úředníky/icemi, dobrovolníky/icemi, seniory/kami apod.).

Jak budou úkoly lektora?

 • Moderovat workshopy
 • Předávat informace o Evropské unii, komunikovat a vést diskuze s účastníky workshopů
 • Vzbudit zájem o Evropskou unii

Co očekáváme od lektora?

 • Zájem o Evropskou unii
 • Znalosti o Evropské unii, jejích institucích a fungování
 • Radost z práce s lidmi
 • Radost z moderování s využitím interaktivních metod
 • Čas pro absolvování dvoudenního školení od 14. do 15. března 2014 v Praze
 • Čas a ochotu dojíždět na jednodenní workshopy do regionů České republiky

Co je ještě třeba vědět?

 • Lektoři absolvují dvoudenní školení v Praze od 14. do 15. března 2014
 • Workshopy se budou konat v regionech České republiky od března do května 2014
 • Náklady a cestovné hradí Friedrich-Ebert-Stiftung – zastoupení v České republice

Máte zájem stát se lektorem či lektorkou a vést workshopy?

Pak se přihlaste do 7. března 2014 u Leonie Liemich (tel.: +420 224 948 088), na adrese: Leonie.Liemich@fesprag.cz se životopisem a krátkým motivačním dopisem. Další informace…

Napsal: Marek Krajči