Archiv nabídek

Poznejte přátelství bez hranic a utužte ho dobrovolnictvím

72 sata bez kompromisa - Dubrovník (foto Ondřej Turek)

Projekt 72 hodin vám nabízí speciální příležitost jít „dobrovolničit“ do Německa nebo si německé dobrovolníky pozvat na akci do Česka. V obou případech si nekonvenční formou jazykové animace pocvičíte německý jazyk.

Projekt „Přátelství bez hranic“ podporuje českou a německou mládež, která chce být aktivní v oblasti dobrovolnických aktivit. Nabídka je určena pro organizace dětí a mládeže z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků. Projekt realizuje plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Krajským kruhem mládeže Horní Franky, a to v období září 2016 – srpen 2019.

Nabídnout může následující podporu:

  • Finanční – pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu, popř. tlumočníka a program
  • Organizační – dojednání partnerské organizace v sousední zemi, zajištění dopravy a ubytování
  • Obsahovou – příprava doprovodného programu
  • Jazykovou – zprostředkování teamera (pomáhá vytvářet tým) / jazykového animátora (zprostředkovává hravou formou výuku cizího jazyka), který ovládá oba jazyky

Každý nápad je vítán. Jednoduše ho organizátorům sdělte a společně najdete možnost zapojení. Přihlašovací formulář…

Logo Přátelství bez hranic

Přátelství bez hranic – podpora

Napsal: Marek Krajči