Archiv nabídek

Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael v roce 2015!

Účastníci výměny mládeže ČR-Izrael na návštěvě u skautů v Tel Avivu.

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu budou např. diskuse mezi účastníky, představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země.

Pro plánování a realizaci tohoto bilaterálního projektu hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – cca týden v ČR, týden v Izraeli. O tom, jak probíhala výměna v minulém roce, si můžete přečíst v článcích Česká část výměny mládeže s Izraelem úspěšně proběhla i v roce 2014, Izraelská část výměny v roce 2014 rovněž úspěšnáIzrael – vidět, zažít, ochutnat, nebo Dobrovolníci mezi národnostmi a náboženstvím aneb Byl to opravdu sababa výlet!

Předpokládaný termín české části je první polovině října 2015, izraelská část se uskuteční v první polovině listopadu (oba termíny budou včas upřesněny). Celkový počet členů týmu je 8 lidí. Preferujeme zástupce členských sdružení ČRDM.

Profil zájemců

  • Věk 18–26 let
  • Pozice vedoucího dětí a mládeže v organizaci výhodou
  • Komunikační znalost angličtiny
  • Zájem o současnost a historii Izraele ve vztahu k ČR, zájem o dobrovolnictví
  • Časové možnosti k účasti na plánování a realizaci projektu (účast na přípravných schůzkách dle dohody v červenci / srpnu / září, účast na samotné výměně v ČR a Izraeli)

Dle metodiky MŠMT bude od účastníků vyžadován příspěvek na cestovné (letenky do Izraele) ve výši 50 % skutečné ceny (předpokládaná spoluúčast tedy bude kolem 4000–6000 Kč dle ceny letenky). Ostatní náklady spojené s účastí na projektu (stravování, ubytování v Izraeli, místní doprava, vstupné…) hradí účastníkům pořadatelé.

Ubytování v rámci české části projektu v Praze nemůžeme bohužel pro české účastníky zajistit. V dosavadních letech si však mimopražští účastníci vždy zajistili ubytování, například prostřednictvím své organizace nebo známých.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku se svým krátkým představením (viz profil), motivací a znalostmi, které můžete uplatnit, zasílejte na e-mailovou adresu zahranici@crdm.czUzávěrka přihlášek je 12. 7. 2015.

Těšíme se na Vás!

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení