Archiv nabídek

Jedinečná možnost pro mladé – zúčastněte se mezinárodního kongresu pro životní prostřední a environmentální vedení v Izraeli v srpnu 2019!

Panoráma moderního Tel Avivu ze Staré Jaffy (foto Adéla Lokajová)

Pro mladé lidi nabízíme jedinečnou příležitost zúčastnit se Mezinárodního kongresu pro životní prostředí a vedení (International Congress For Environment and Leadership) v Izraeli. Akce je pořádána organizací Israel Youth Exchange Authority (Izraelský úřad pro výměny mládeže) a uskuteční se v termínu 19.–26. srpna 2019 v mládežnickém městečku Hakfar Hayarok Youth Village nedaleko Tel Avivu v Izraeli.

Hlavní myšlenkou akce s podnětným a zajímavým programem je poskytnout účastníkům jedinečnou a obohacující příležitost setkat se s vrstevníky z celého světa, poznat jiné tradice a kultury, přispět k vytvoření přátelství a spolupráce mezi mladými lidmi. Hlavním tématem akce bude životní prostředí a environmentální vedení, s konkrétním zaměřením na téma Udržitelná města a komunity.

Za ČR můžeme vyslat skupinu 10 mladých lidí ve věku 15–17 let. Oficiálním jazykem kongresu bude angličtina, proto vyžadujeme účastníky s její znalostí na komunikativní úrovni a se zájmem o téma kongresu. Vyslaná delegace si na téma kongresu připraví i společnou prezentaci zabývající se touto problematikou a opatřeními na její řešení s ohledem na situaci v ČR. Účastníky bude doprovázet dospělý vedoucí z ČR s potřebnými zkušenostmi pro zajištění jejich bezpečnosti a potřeb během celé akce.

Pořádající organizace účastníkům bezplatně zajistí ubytování, stravování, místní dopravu a program. Díky dotaci MŠMT můžeme účastníkům zaplatit polovinu ceny letenky. Další náklady spojené s účastí na konferenci (druhá polovina ceny letenky a účastnický poplatek ve výší 300 € na osobu) si hradí účastníci sami (resp. jejich rodiče / zákonní zástupci). Předpokladem vyslání účastníků za ČR je přihlášení dostatečného počtu účastníků pro vytvoření skupiny.

Zájemci ať se nám hlásí prostřednictvím přihlášky, kde uvedou i krátkou motivaci v angličtině (max. 1 strana A4), proč se chtějí kongresu zúčastnit. Vyplněnou přihlášku nám, prosíme, zašlete jak elektronicky ve formátu DOCX, tak i naskenovanou vytištěnou přihlášku podepsanou rodičem (zákonným zástupcem) zájemce. Přihlášky posílejte do 22. 4. 2019 e-mailem na adresu zahranici@crdm.cz. Vybrané účastníky vyrozumíme v nejbližších dnech po uzávěrce.

Na kongres jsme vyslali delegaci v roce 2015 a 2018. O zkušenostech a zážitcích tehdejších účastníků si můžete přečíst v článcích Na kongresu v IzraeliMezinárodní kongres pro nadané a environmentální vedeníKongres o životním prostředí v IzraeliMezinárodní studentská konference o environmentálním vedení a Mladí Češi na mezinárodním kongresu v Izraeli.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení