Archiv nabídek

MŠMT vyhlašuje výběrová řízení na stipendijní pobyty v zahraničí nabízené na základě mezinárodních smluv

Z výměny mládeže ČR-Izrael 2016 (foto Marek Krajči)

Čeští studenti mají aktuálně možnost studia v Izraeli, v Peru, v Číně, v Egyptě, ve Švýcarsku, v Mongolsku a dalších zemích. Volit si mohou z nabídky více typů stipendií. Nezmeškejte blížící se termíny pro odevzdání přihlášek pro akademický rok 2019/2020, většina z nich má termín uzávěrky koncem listopadu až v půlce prosince.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv…

Napsal: Marek Krajči