Archiv nabídek

UN Youth Volunteers Programme – roční stáže do OSN pro absolventy vysokých škol. Přihlašování na rok 2018 se právě otevřelo

Vlajka OSN (foto Pixabay)

Národní kontaktní centrum pro dobrovolníky OSN právě vypsalo nové pozice na rok 2018. Jedná se o pozice v Mongolsku, Kambodži, Vietnamu, Kosovu, Etiopii, Srbsku, Moldavsku, Bosně a Hercegovině.

„UNV Internship Programme“ vznikl v roce 2001 v rámci programu United Nations Volunteers. Hlavním posláním programu „Internship“, který je zaměřen na mladou generaci, je umožnit mladým absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost v rozvojových zemích, v oblastech rozvojové spolupráce a to v oborech, které vystudovali. Zároveň program „Internship“ napomáhá k tomu, že obrovský potenciál, čas a energie mladých dobrovolníků jsou využity ve prospěch míru a rozvoje.

Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2006, kdy byli vysláni první dva stážisté. Od roku 2006 do roku 2014 absolvovalo roční stáž postupně 38 stážistů.

Pro koho to je:

Každá pozice vyžaduje jiné zkušenosti a schopnosti, ale všeobecně by dobrovolníci OSN měli splnit tyhle základní předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • alespoň jeden až dva roky profesionálních zkušeností,
  • 19 až 29 let (pro UN Youth Volunteers),
  • znalost některého z oficiálních jazyků OSN: angličtiny, francouzštiny, arabštiny nebo španělštiny,
  • motivace,
  • připravenost podílet se i na krátkodobých úkolech (6 – 12 měsíců),
  • připravenost pracovat v místech, kde panují náročné podmínky.

Další informace včetně výčtu zemí/pozic, pravidel a podmínek účasti v programu stáží UN Youth Volunteers naleznete v příloze ke článku.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 14. září 2017.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení