Archiv nabídek

Vyhlašujeme výběrové řízení na nominování Mladého delegáta ČR na 11. zasedání UNESCO Youth Forum

9. Fórum mládeže UNESCO (foto Eva Novotná)
  • Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání UNESCO v Paříži?
  • Chcete ovlivnit jednání na mezinárodní úrovni?
  • Jste aktivní osobou v iniciativách UNESCO za poslední 4 roky?
  • Je vám mezi 18–24 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě výzvy UNESCO zájemce o to být nominován za ČR do výběrového řízení v UNESCO k účasti na 11. zasedání UNESCO YOUTH FORUM v Paříži ve dnech 18.–19.11.2019. Z navržených národních nominantů si vybírá UNESCO samo.

Výše uvedené zasedání se uskuteční pod názvem “Youth Spaces in Action”. Bližší informace na e-mailu UNESCO@mzv.cz

Přihlášky

zasílejte nejpozději do 12. 6. 2019 na emailovou adresu vaclav.kriz@crdm.cz a přiložte:

  • životopis,
  • stručný motivační dopis.

Poznámka: Přednost mají uchazeči, kteří v posledních 4 letech vedli, nebo se podíleli na iniciativách UNESCO, nebo spolupracovali s UNESCO v Paříži, anebo spolupracovali s Národní komisí pro UNESCO v Praze. (Nemělo by se jednat jen o jednorázovou akci jako účast na semináři apod., ale o delší aktivitu, a schopnost tuto aktivitu dokumentovat.) Dále mají přednost uchazeči, kteří projeví zájem i po účasti na Fóru v Paříži nadále se v iniciativách UNESCO angažovat, nebo tyto iniciativy vytvářet s cílem podporovat mír a rozvoj.

V případě, že bude navržený nominant ČR ve výběrovém řízení v UNESCO vybrán k účasti na uvedené akci, náklady jeho/její účasti na 11. zasedání UNESCO Youth Forum v Paříži ve dnech 18.–19. 11. 2019 pokryje Česká rada dětí a mládeže a bude mu/jí poskytnuta logistická podpora MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Paříži.

Napsal: Marek Krajči