Praktické informace

Bambiriáda letos opět mezinárodní

Logo Bambiriády 2008

Slůvko Bambiriáda zní tak trochu mezinárodně a hlavně vzbuzuje u zahraničních partnerů zvědavost.

Také proto je tahle tradiční akce České rady dětí a mládeže nejen navštěvovaná pracovníky s mládeží ze zahraničí, jako např. v Českých Budějovicích v rámci dlouholeté spolupráce s Horním Rakouskem, ale dokonce se koná v příhraničních regionech jiných států.

Kam tedy Bambiriáda docestovala? Možná nebude velkým překvapením, že se jí s podporou Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje daří u slovenských sousedů v Žilinském kraji. Pokud byste chtěli vědět, co tam letos chystají, podívejte se na www.bambiriada.sk. Obdobně můžou Bambiriádu na vlastní kůži zažít v menším měřítku v Polsku.

Česká rada dětí a mládeže poskytuje zahraničním Bambiriádám bezplatně know-how a využití grafického manuálu včetně značky. Financování přeshraniční spolupráce neběží přes centrální úroveň a využívá spíše speciálních programů regionálních jako Interreg. Někde se nebojí přizvat i několik okolních států ke spolupráci jako v Zábřehu a můžou pak podat žádost třeba na Visegrádský fond.

V letošním roce se na základě jednání s Kanceláří ČRDM přijede podívat do České republiky další, tentokráte německý zájemce o pořádání Bambiriády v zahraničí a vzájemné propojení s českým bambiriádní městem či městy v příhraničním regionu. Bude jím zástupce Saského kruhu dětí a mládeže Jost Rothe.

Bude patřit mezi zajímavé hosty slavnostního zahájení v Praze, kam jsme v jubilejním desátém roce pozvali také zástupce Evropského fóra mládeže, kteří jsou v období konání Bambiriády na studijní cestě po České republice. Věříme, že tak budou mít jedinečnou možnost setkání se sdruženími dětí a mládeže a poznají část jejich aktuálních aktivit a rozběhnutých projektů.

Michaela Přílepková
ředitelka Kanceláře ČRDM

Napsal: admin