Praktické informace

Jak pozvat na akci hosty ze zemí mimo EU?

Patříte k organizacím, které se snaží užívat příznivého prostředí a finančních možností pro evropskou spolupráci? Možná jste již uskutečnili několik projektů s partnery se západní Evropy a možná jste obnovili také spolupráci se středoevropskými zeměmi z bývalých „spřátelených“ zemí. A dost možná přemýšlíte o zapojení dalších zemí směrem dál na východ, kde byste rádi našli další kontakty.

Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a další země, o kterých se hodně mluví v televizi, tam všude žijí mladí lidé a pracují organizace dětí a mládeže. Až budete na svůj mezinárodní seminář zvát do České republiky účastníky nebo lektory z těchto zemí, rychle zjistíte, že geograficky a politicky mají k Evropě blízko, ale byrokraticky daleko. Ačkoliv si můžete oprávněně myslet, že v práci s mládeží nejsou hranice, nepatří jejich domovské země mezi členy Evropské unie a tudíž o nějakém volném pohybu nemůže být ani řeč.

Na naprostou většinu z nich se bude vztahovat vízová povinnost a pro vás jako organizaci, která je do České republiky pozve, vyplyne několik povinností a právních závazků. Pamatujte na to, že na získání víza je dobré nechat si asi měsíc. Základní informace a kontakty na ambasády a konzuláty najdete na stránkách Ministerstva zahraničí na www.mzv.cz pod odkazem „diplomatické mise a úřady“. Na stránkách ambasád můžete najít pouze základní informace, proto musí být Váš host aktivní a zkontaktovat ambasádu sám, aby se ujistil o podmínkách, za kterých vízum dostane. Nebudete potom překvapeni např. tím, že např. občané Moldávie musí kromě všech dokladů složit ještě nemalou finanční jistinu a můžete včas ambasádu požádat dopisem o prominutí. Také se může stát, že ambasáda v některé zemi nevykonává konzulární činnosti a Váš účastník si bude muset naplánovat cestu do sousední země!

K žádosti o vízum bude muset předložit písemné pozvání od Vaší organizace. Ověřené pozvání je unifikovaným dokumentem na předepsaném formuláři, který Vám bude muset potvrdit cizinecká policie. Pro ambasádu (konzulát) můžete připravit dopis s prosbou o podporu a s vysvětlením, že se jedná o vzdělávací akci mládeže, která je popř. podporována z veřejných prostředků.

Při ověřování pozvání se cizinecká policie drží paragrafů zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Základní informace najdete na www.mvcr.cz, sekce Rady a služby, podsekce Cizinci (foreigners). Dalším užitečným zdrojem informací je informační telefonní linka s čísly 974 841 356 a 974 841 357, která funguje od pondělí do čtvrtka od 9–15.30 hodin a v pátek od 9–14 hodin.

Formulář na ověřené pozvání má speciální ochranné prvky a musíte si proto pro něj přijít na cizineckou policii. Žadatelem o ověření bude u právnické osoby statutární zástupce, který své oprávnění zastupovat organizaci musí doložit (např. notářsky ověřeným zápisem o volbě). Na žádost budete potřebovat také razítko ubytovacího zařízení, které bude garantovat, že cizinec bude mít v ČR zajištěno ubytování.

Na cizineckou policii se dostaví statutární zástupce s vyplněným formulářem a kolkem za 200 Kč na jeden formulář, vybavený rovněž občanským průkazem a razítkem organizace.

Dále budete s žádostí muset doložit, že jako zvoucí organizace zajistíte cizinci pojištění na úhradu nákladů lékařské péče, zahrnující i převoz do vlasti v minimální výši 30 tisíc eur na osobu. Pojištění musí být pojištěním ve smyslu zákona o veřejném pojištění, nestačí vám tedy žádné sebelepší komerční cestovní pojištění. Cestou nejmenšího odporu je dojít na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a uzavřít na dobu pobytu pro vašeho hosta pojištění s názvem „smluvní pojištění pro cizince pro případ neodkladné péče“, které Vás bude stát 26–40 korun na den a osobu. Cizinecká policie právě toto pojištění stoprocentně akceptuje.

Dalším dokladem budete muset prokázat, že Vaše organizace skutečně existuje a funguje. K tomu Vám příliš nepomohou stanovy, protože ty potvrzují pouze založení Vaší organizace.

Proto bude Vaše další cesta směřovat na Statistický úřad, kde si vyžádáte výpis z Rejstříku ekonomických subjektů. Za výpis zaplatíte 60 Kč a odejdete s potvrzením, že Váš „subjekt je činný bez omezení“.

Záleží na Vašem organizačním systému, za jak dlouho dokážete shromáždit potřebné doklady k pozvání. Pozor! Všechna potvrzení nesmí být starší než 180 dnů.

Samotné ověření může trvat až jeden pracovní týden. Pokud je získáte, musíte ještě počítat s časem, který zabere odeslání a doručení ověřeného pozvání Vašemu pozvanému hostu. I když použijte expresní doručovatelské služby, nebude to pravděpodobně méně než 3–5 dní.

Pokud tedy má Váš host přijet na seminář nebo akci ve zvoleném termínu, měli byste se procesu získání ověřeného potvrzení začít věnovat cca 6 týdnů před akcí. I když obecně není příprava mezinárodní akce jednoduchá věc, odměnou za dobrou přípravu bude obohacující setkání s vrstevníky z jiných zemí, výměna a hledání různých a společných pohledů na Evropu a její problémy a třeba také dlouhodobá spolupráce a přátelství.

Nepatřím ke generaci, která zažila „výjezdní doložky“, ale prošla jsem procesem žádosti o vízum do SRN v době, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie. Při komunikaci s Vašimi partnery z neunijních zemí a podobných procedurách si uvědomíte, co znamenají politické hranice a proč je dobré usilovat o jejich zprůchodnění. Možná ještě nevíme, jaké hranice by měla mít Evropská unie, ale víme, proč by měla zůstat otevřená zejména pro mladé lidi z celé Evropy.

Mgr. Michaela Přílepková
ředitelka kanceláře ČRDM

Napsal: admin