Praktické informace

Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Kompas - titulní strana

Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům právě vstupuje do distribuce. Kompas je manuál, určeny vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším pedagogům. Předkládá náměty a aktivity podporující zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům v jejich bezprostředním okolí. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a neformálních vzdělávacích přístupech, které kladou důraz na ty, kdo se učí, na prostředí, v němž žijí, a na problémy, které je zajímají. Vše o Kompasu naleznete na stránkách ČNA Mládež v sekci Publikace.

Napsal: admin