Praktické informace

Mládež v EU – souhrnná zpráva EU o mladých lidech

V roce 2007 žilo v Evropské unii 96 milionů mladých lidí. Informace o jejich vzdělání, životním stylu, míře nezaměstnanosti, politické angažovanosti, zapojení do dobrovolnických aktivit nebo jejich e-dovednostech najdete v pracovním dokumentu Evropské komise „European Youth Report“ (Evropská zpráva o mládeži).

Napsal: admin