Praktické informace

Prezidentka Bavorského kruhu mládeže ve spolkovém parlamentu: „dvojtřídní“ společnost pro dobrovolníky?

Logo Bayerischer Jugendring

Na hrozící nerovné zacházení s dobrovolníky při daňovém zvýhodnění v případě občanské angažovanosti v návrhu zákona o právní úpravě veřejné prospěšnosti poukázala prezidentka Bavorského kruhu mládeže Martina Kobrigerová při slyšení finančního výboru německého parlamentu k novému zákonu.

Prezidentka Kobrigerová, která byla pozvána jako expertka, chválila předpokládané zvýšení paušálu pro cvičitele / vedoucí z 1.800 euro na 2.100 euro, ale kritizovala, že toho můžou využít pouze vedoucí např. ve sportu a vedoucí kolektivů. Když se ale někdo angažuje dobrovolně v představenstvu sdružení, tomu nadále tato nezdanitelná položka uniká. Prezidentka Bavorského kruhu upozornila také na „dvojtřídní“ systém při plánovaném daňovém zvýhodnění. Roční odpočet 300 euro by totiž měl být jen pro ty, kteří se angažují v péči o staré lidi, postižené, nebo nemocné.

„Nelze uznat důvody, proč by se zákonodárce měl jiným způsobem stavět k různým způsobům dobrovolné činnosti,“ řekla Kobrigerová, která navrhla, aby se okruh oprávněných osob rozšířil na práci s dětmi a mládeží.

Jugendnachrichten 4-2007, str. 30
Přeložila Michaela Přílepková

Napsal: admin