Praktické informace

Program Mládež se mění na program Mládež v akci

Logo Youth in Action

Proč by se měl někdo pracující s mládeží zajímat o komunitární program Evropské unie pro podporu neformálního vzdělávání mládeže? Možná proto, že v uplynulém programovém období 2000 – 2006 z něj byly v České republice podpořeny projekty se zahraniční dimenzí za 280 milionů Kč, s neobvykle vysokou úspěšností žadatelů kolem 67 %.

Nové programové období přichází se změnami, z nichž první je samotný název programu, k němuž přibylo slůvko „v akci“. O tom, jak probíhá implementace v českém prostředí, se mohli dozvědět účastníci Otevírací konference programu Mládež v akci 2007 – 2013, která se konala 26. ledna v Praze. Česká národní agentura Mládež, která je za implementaci programu zodpovědná, je připravená přijmout žádosti k první uzávěrce, která je už 1. února 2007. Nicméně protože některé informace k jednotlivým akcím nejsou zcela podrobné, mimo jiné i vinou nepříliš kvalitního překladu Příručky k programu, bude první uzávěrka tak trochu „zkušební“. Důležité upozornění pro žadatele k první uzávěrce je, že finanční prostředky na realizaci vybraných projektů nebudou k dispozici dříve než 30. dubna 2007.

Pokud jste byli žadateli v rámci minulého programového období a zajímají vás změny v prioritách, transformace jednotlivých akcí a finančních podmínek, naleznete základní přehled změn na stránkách ČNA.

Otvírací konference byla první z řady akcí, které uvedení nového programu do „provozu“ provázejí. Následovat budou specializované semináře k jednotlivým akcím a také bychom se do poloviny roku 2007 měli dočkat Průvodce programem, který by velmi konkrétně a stručně vysvětlil žadatelům základní náležitosti a principy při podávání žádostí.

Kontakty na Českou národní agenturu:

Česká národní agentura Mládež
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Tel. / fax: +420 224 872 280
E-mail: youth(zavináč)youth.cz
www.youth.cz

Napsal: admin