Praktické informace

Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě

Revidovaná charta participace – titulní strana

Rada Evropy, resp. její Kongres orgánů místní a regionální samosprávy přijal před dvěma lety zásadní dokument, jenž shrnuje doporučení ve vztahu k dětem a mládeži. Česká rada dětí a mládeže jej přináší jako inspiraci pro sdružení dětí a mládeže i představitele samosprávy v České republice. Věřme, že se stane široce využívaným prostředkem a jeho ustanovení u nás vejdou do každodenní praxe.

Text revidované Charty vyšel v roce 2005 jako příloha časopisu ČRDM Archa (v čísle 3/2005) a můžete si ho stáhnout ve formátu PDF (155 kB).

Napsal: admin