Archiv nabídek

Aktuální situace konzultací v rámci strukturovaného dialogu s mládeží

Strukturovaný dialog s mládeží: Evropská konzultace listopad 2014 – únor 2015

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží koordinuje v ČR evropské konzultace probíhající v rámci strukturovaného dialogu s mladými lidmi. Aktuálním tématem je posilování postavení mladých lidí prostřednictvím politické účasti mládeže.

Národní pracovní skupina vyzývá odborníky i mladé lidi k vyplnění krátkých on-line konzultačních dotazníků, a to nejpozději do 20. února 2015. Z příspěvků a dalších podkladů bude do konce února zpracována národní zpráva o mládeži.

V souvislosti s evropskými konzultacemi strukturovaného dialogu s mládeží se uskuteční také tři setkání podporující debatu o politické účasti mladých lidí v ČR o roli školského systému v této oblasti a významu práce s mládeží.

Více informací o plánovaných akcích je k dispozici na webových stránkách www.strukturovanydialog.cz/aktivity

On-line konzultační dotazníky strukturovaného dialogu:

Pro odborníky: http://strukturovanydialog.formees.com/f/participace-stakeholderi/

Pro mladé: http://strukturovanydialog.formees.com/f/participace-mladi/

Napsal: Marek Krajči