Archiv nabídek

Hledáme nové mladé delegáty do OSN

Logo programu Mladých delegátů ČR do OSN

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth zájemce o účast v osmém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/UN Youth Delegates Programme.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování a hájení zájmů české mládeže na globální i národní úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Mladým delegátem se může stát každý/á aktivní občan/ka, jenž má mezi 18 a 25 letyovládá angličtinu, má zkušenosti z oblasti práce s mládeží a zájem o otázky mezinárodního dění a diplomacie. Kandidáti musí být také ochotní termínově se přizpůsobit potřebám programu a flexibilně též jeho časové náročnosti (setkání na ministerstvech a s partnery, termíny výjezdů, propagační aktivity, příprava výstupů aktivit apod.).

Úspěšní kandidáti budou mít pak mj. příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN, spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních, a případně také vyjet do New Yorku (cca 11 dnů), Ženevy (cca 5 dnů) a dalších míst dle kapacit programu a aktuální nabídky mezinárodních příležitostí. Mandát trvá přibližně po dobu jednoho roku dle potřeb programu.

Klíčové informace

 • Věk uchazečů/uchazeček je 18 až 25 let (včetně).
 • Důležitá je znalost anglického jazyka na úrovni C1 a vyšší (další cizí jazyky výhodou).
 • Měl/a byste mít zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí.
 • Delegáti budou po dobu svého mandátu aktivně působit ve veřejném prostoru, na sociálních sítích či v médiích.
 • Získáte příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN, ale také při jednání s institucemi, osobami s rozhodovací pravomocí a partnery programu na národní úrovni.
 • Vybraní delegáti budou spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku, Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních.
 • Mandát vykonávají delegáti v úzké součinnosti s partnerskými ministerstvy programu (MZV, MŠMT) a za koordinace ze strany ČRDM.
 • Delegáti budou spolupracovat s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších.
 • Delegátský mandát má délku přibližně jednoho roku.
 • Přihlašování je otevřené do 14.  3. 2024.
 • Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozván/a na osobní pohovor s možností online připojení. Uchazečům postupujícím do druhého kola bude následně zadán úkol s pevnou lhůtou pro jeho vypracování, který bude diskutován na následném pohovoru. Pohovory proběhnou dne 3. 4. 2024.

Přihláška do výběrového řízení

Nejpozději do 23:59 CET dne 14. 3. 2024 (na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel) zaslat na mail pavel.linzer@crdm.cz následující dokumenty:

 1. životopis v českém jazyce (s odkazy na sociální sítě – LinkedIn, FB, IG, X apod.);
 2. návrh agendy v rozsahu 1–3 normostran (jakým tématům, jakým způsobem a s jakým zamýšleným cílem se chcete po dobu svého mandátu věnovat);
 3. 3. esej v angličtině na téma „What should an ideal UN Youth Delegate be like?” v rozsahu 1–3 normostrany.

Nedodržení stanoveného limitu rozsahu agendy či eseje bude při jejich hodnocení odpovídajícím způsobem zohledňováno. O (ne)postupu do druhého kola výběrového řízení budete bez zbytečného odkladu informován/a.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit na mail pavel.linzer@crdm.cz

Napsal: Marek Krajči