Archiv nabídek

Jak na udržitelnou česko-saskou mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže

Jazykový kurz Zažít a naučit se 2016 (foto Marek Krajči)

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě spolupracuje se Saským kruhem mládeže (Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. – KJRS) na pořádání česko-německých vzdělávacích aktivit a kurzů s cílem zlepšit mezinárodní práci s mládeží. Tuto spolupráci jsme se v uplynulých letech snažili rozvíjet a zlepšit, nicméně naše snahy nenašly předpokládanou odezvu v organizacích dětí a mládeže a mezi pracovníky s mládeží, kteří by mohli mít zájem o mezinárodní práci s mládeží.

Proto jsme se rozhodli, než budeme pořádat další společné aktivity, nejdříve zjistit aktuální potřeby a zájmy potenciálních zájemců o mezinárodní práci s mládeží. Za tím účelem jsme připravili dva online dotazníky a tímto vás prosíme o jejich vyplnění.

První dotazník je určen pro pořadatele mezinárodních aktivit mládeže. Pořádala/pořádá/plánuje pořádat vaše organizace (spolek, oddíl, skupina…) mezinárodní setkání mládeže, výměny nebo jiné podobné akce? Vyplňte, prosíme, tento online dotazník po pořadatele.

Druhý dotazník je určen pro účastníky takovýchto mezinárodních aktivit, tedy pro mladé lidi, vedoucí a další pracovníky s mládeží. Prosíme, dejte nám vědět o vašich potřebách a zájmech pomocí online formuláře pro účastníky.

Na základě výsledků tohoto online šetření pak budeme moci pracovat na přípravě forem a aktivit, které odpovídají vašim potřebám.

Formuláře je možné vyplnit do 8. dubna 2024. Vyplnění dotazníků by nemělo zabrat více než 5–10 minut.

Za sběr dat zodpovídá Česká rada dětí a mládeže. Formulář je anonymní a od respondentů neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.

Děkujeme za spolupráci.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Marek Krajči