Archiv nabídek

Odstartoval třetí ročník programu Mladých delegátů do OSN – hledáme nové delegáty

“We want you” Petra Sýkorová a David Ulvr (Program mladých delegátů do OSN)

Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN?
Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni?
Jste aktivní osobou v občanské společnosti?
Je vám mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve třetím ročníku Programu Mladých delegátů do OSN/ UN Youth Delegates Programme.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Logo programu Mladých delegátů ČR do OSN

Požadujeme

 • Věk 18 až 25 let (včetně)
 • Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou)
 • Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí
 • Týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace
 • Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
 • Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR
 • Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

Nabízíme

 • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
 • Účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu (poslední červencový víkend 2018)
 • Účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku v říjnu 2018)
 • Účast na Fóru mládeže Hospodářské a sociální rady OSN a v Komisi OSN pro sociální rozvoj (cca dvoutýdenní pobyt v New Yorku na přelomu ledna a února 2019)
 • Účast na jednání Komise OSN pro postavení žen (cca jednotýdenní pobyt v New Yorku v polovině března 2019)
 • Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na jednáních o rezoluci o mládeži
 • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
 • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání
 • Částečná finanční podpora pro pobyt v New Yorku
 • Uhrazení cestovních nákladů a zajištění ubytování

Jak se stát Mladým delegátem do OSN?

Zašlete následující dokumenty nejpozději do 5. 6. 2018 na emailovou adresu osn.delegati@crdm.cz

 • Životopis
 • Agenda a zdůvodnění jejího výběru na 1–3 normostrany – uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. Stručně v bodech navrhněte, jaké téma byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu a ve spolupráci s kým – co je cílem na konci mandátu a celé aktivity
 • Esej v AJ na 3–5 normostran na téma: “How might young people contribute to the fulfilment of the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) in the Czech Republic? Where do you see the opportunities for potential improvement?”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor, o kterém vás budeme informovat. Pohovory proběhnou 14. nebo 15. 6. 2018.

Více informací o Programu najdete na Facebooku nebo na webových stránkách Strukturovaného dialogu.

Podpora programu Mladých delegátů do OSN

Napsal: Marek Krajči