Archiv nabídek

Přátelství bez hranic (nejen) na 72 hodin!

Logo Přátelství bez hranic

Projekt 72 hodin vám i v roce 2018 nabízí speciální příležitost jít „dobrovolničit“ do Německa nebo si německé dobrovolníky pozvat na akci do Česka. Záměrem je pomoc při prohlubování vztahů v oblasti dobrovolnické spolupráce, podpora nových i stávajících partnerství a organizace česko-německých setkávání. Zapojit se můžou organizované a neorganizované skupiny mládeže z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků. Projekt realizuje plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Krajským kruhem mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) v období září 2016 – srpen 2019 za podpory Evropské unie, Cíl EÚS.+

Tandem může nabídnout následující podporu:

  • Finanční – pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu, popř. tlumočníka a program
  • Organizační – dojednání partnerské organizace v sousední zemi, zajištění dopravy a ubytování
  • Obsahovou – příprava doprovodného programu
  • Jazykovou – zprostředkování teamera (pomáhá vytvářet tým) / jazykového animátora (zprostředkovává hravou formou výuku cizího jazyka), který ovládá oba jazyky

Chcete se zapojit? Podrobnosti a kontakty…

Přátelství bez hranic – podpora

Napsal: Marek Krajči