Archiv nabídek

Program RE-START

Logo Česko-německého fondu budoucnosti

S otevřením česko-německých hranic je opět možné pořádat setkávací aktivity. Česko-německý fond budoucnosti si je vědom toho, že to pro mnohé z Vás může být v období po koronavirové pandemii složité. Z toho důvodu otevřel program RE-START, který je určen pro německé a české aktéry ze všech oblastí (kromě obnovy památek a publikací) a umožní rychlou finanční podporu projektových záměrů naplánovaných v krátkém časovém předstihu před jejich realizací.

Podmínky podpory a další podrobnosti…

Napsal: Marek Krajči