Archiv nabídek

Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael v roce 2016!

Výměna mládeže ČR-Izrael (foto Ondřej Došlík)

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu bude představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, diskuse mezi účastníky, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země.

Pro plánování a realizaci tohoto bilaterálního projektu hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – cca týden v ČR, týden v Izraeli. O tom, jak probíhala výměna v minulém roce, si můžete přečíst v článcích Výměna mládeže Česko-Izrael v roce 2015 a Česká část výměny mládeže s Izraelem úspěšně proběhla i v roce 2015. Zprávy z předchozích let (projekt běží už od roku 2010) naleznete v sekci Zprávy z akcí na tomto webu.

Předpokládaný termín české části je kolem poloviny září 2016, izraelská část se uskuteční v první polovině listopadu (oba termíny budou včas upřesněny). Celkový počet členů týmu je 8 lidí. Preferujeme zástupce členských sdružení ČRDM.

Profil zájemců

  • Věk 18–26 let
  • Pozice vedoucího dětí a mládeže v organizaci výhodou
  • Komunikační znalost angličtiny
  • Zájem o současnost a historii Izraele ve vztahu k ČR, zájem o dobrovolnictví
  • Časové možnosti k účasti na plánování a realizaci projektu (účast na přípravných schůzkách dle dohody v srpnu a září, účast na samotné výměně v ČR a Izraeli)

Dle metodiky MŠMT bude od účastníků vyžadován příspěvek na cestovné (letenky do Izraele) ve výši 50 % skutečné ceny (předpokládaná spoluúčast tedy bude kolem 4000–6000 Kč dle ceny letenky). Ostatní náklady spojené s účastí na projektu (stravování, ubytování v Izraeli, místní doprava, vstupné…) hradí účastníkům pořadatelé.

Ubytování v rámci české části projektu v Praze nemůžeme bohužel pro české účastníky zajistit. V dosavadních letech si však mimopražští účastníci vždy zajistili ubytování, například prostřednictvím své organizace nebo známých.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku se svým krátkým představením (viz profil), motivací a znalostmi, které můžete uplatnit, zasílejte na e-mailovou adresu zahranici@crdm.czUzávěrka přihlášek je 24. 7. 2016.

Těšíme se na Vás!

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení