Archiv nabídek

Zapoj se do nového ročníku programu Mladých delegátů do OSN

Mladé delegátky od OSN Zuzana Vuová a Petra Bezděková (foto UN Photo / Kim Haughton.)

Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN? Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Jste aktivní osobou v občanské společnosti? Je Vám mezi 18–25 lety? Spustili jsme nový ročník programu Mladých delegátů ČR do OSN – zapojte se a využijte příležitost, která může změnit Váš život!

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve druhém ročníku programu Mladých delegátů do OSN.

O co se jedná:

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN.

Koho hledáme:

Aktivní osobu v občanské společnosti, která:

 • Má mezi 18 a 25 lety (včetně)
 • Má velmi dobrou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou)
 • Zajímá se o diplomacii a orientuje se v mezinárodním prostředí
 • Je týmovým hráčem a dobře zvládá stresové situace
 • Má zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
 • Má zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR
 • Má zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • Je ochotná dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

Co nabízíme:

 • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
 • Účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu (přelom července a srpna 2017, datum bude upřesněno)
 • Účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku na podzim 2017, pravděpodobně v měsíci říjnu)
 • Účast na Fóru mládeže Hospodářské a sociální rady OSN a v Komisi OSN pro sociální rozvoj (cca dvoutýdenní pobyt v New Yorku na přelomu ledna a února 2018)
 • Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na jednáních o rezoluci o mládeži
 • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
 • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání
 • Částečná finanční podpora pro pobyt v New Yorku
 • Úhrada cestovních nákladů

Jak se můžete stát Mladým delegátem do OSN?

Zašli následující dokumenty nejpozději do 11.6.2017 na emailovou adresu: osn.delegati@crdm.cz

 • Životopis
 • Motivační dopis
 • Esej v AJ na 2–3 normostrany na téma: “Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor, o kterém Vás budeme informovat. Pohovory proběhnou v posledním červnovém týdnu.

Zajímá Vás, co program přinesl prvním dvěma českým Mladým delegátkám do OSN?

Co o programu říká Petra Bezděková?

„Je to nepopsatelná zkušenost, která se člověku naskytne jednou za život. Po dobu jednoho roku jste součástí oficiální delegace ČR do OSN a zastupujete názory mladých lidí, se kterými se sami ztotožňujete. Jednáte s mezinárodními organizacemi, vysokými představiteli OSN, delegáty za jiné země i se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a se Stálou misí ČR při OSN. Nejen že máte možnost vyjadřovat se k aktuálně probíraným otázkám na půdě OSN, ale také dostanete šanci setkat se s Generálním tajemníkem OSN a společnou fotku si po návratu pověsit nad postel. A když máte štěstí, potkáte sem tam v budově OSN i hollywoodskou hvězdu :)
Po návratu do ČR debatujete a besedujete s mladými lidmi ze všech koutů republiky, což je nesmírně obohacující zážitek. Máte také možnost spolupracovat na dalších projektech týkajících se mládeže. Pokud stále studujete, je to pro vás neuvěřitelně nezaměnitelná zkušenost a převedení teoretických znalostí do praxe. Občas budete i učitelům a ostatním spolužákům vysvětlovat, jak vypadá jednání na půdě mezinárodních organizací v praxi :) Získáte spoustu nových kontaktů v ČR, Evropě i ve světě, které se vám budou hodit v kariérním životě, a navážete spoustu celoživotních přátelství. Program je skvělým odrazovým můstkem pro kariéru v diplomacii i neziskovém sektoru, získáte mnohem větší přehled a na základě účasti v tomto programu i nepřeberné množství možností a příležitostí do budoucna.“

Co program přinesl Zuzaně Vuové?

„Náš pobyt v New Yorku byl jedním slovem nezapomenutelný. Jen si představte, jeden den mluvíte jménem české mládeže před Třetím výborem Valného shromáždění a další den vám Ban Ki-moon, Generální tajemník OSN, osobně děkuje za vaši práci…
Díky programu jsem získala jedinečnou možnost okusit vysokou diplomacii a zákulisí OSN zblízka, rozšířit si obzory o politice mládeže a lidskoprávní agendě. Je to kontaktní příležitost prohloubit si znalost o sociálním rozvoji, humanitárních tématech a současné situaci lidských práv v různých koutech světa. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo moct přímo jednat s pravými diplomaty o rezoluci mládeže a připomínkovat celý dokument MZV a Stálé misi ČR při OSN, což není častý jev mezi mladými delegáty. Nebudu skrývat radost z pocitu, když vás podle jména poznávají v koridorech OSN, protože už o vaší práci slyšeli a nadchla je. Neocenitelnou zkušeností byly rovněž besedy se studenty na školách po návratu do ČR. Sdílíte s nimi širokou škálu jejich zájmů, názorů. V odezvě pak slyšíte, že jste je inspirovali svou vůlí jít za vlastními sny…
Získala jsem zdravé sebevědomí a odvahu přijímat velké výzvy. Tuto skvělou prověrku vlastních schopností a znalostí jsem zhodnotila a dennodenně z ní těžím při mé práci v Hospodářské a sociální komisi OSN pro západní Asii v Libanonu,“ uzavírá Zuzka.

Více informací o Programu najdete na jeho oficiálních facebookových stránkách nebo na stránkách Strukturovaného dialogu.

Foto: UN Photo / Kim Haughton

Podpora programu Mladých delegátů do OSN

Napsal: Marek Krajči