Archiv nabídek

Last minute: Zúčastněte se Globálního summitu mládeže 2023 v Jižní Koreji

Korea (ilustrační foto Canva)

Pro mladé lidi z ČR máme last minute nabídku: Ministerstvo rodové rovnosti a rodiny Jižní Koreje ve spolupráci s Národní radou organizací mládeže v Koreji pořádá v letošním roce Globální summit mládeže 2023 (2023 Global Youth Summit), jehož prezenční část se uskuteční ve dnech 19.–26. července 2023 v Mezinárodním centru mládeže v Soulu. Hlavním tématem je „Harmony of Global Youths Towards a Sustainable Future““ a předpokládá se účast 140 mladých lidí z Koreje a mnoha dalších zemí.

Na tuto akci může Česká rada dětí a mládeže nominovat mladé lidi z ČR. Hledáme 2 účastníky + 1 náhradníka. Účastníci musí splňovat tyto podmínky:

  • věk 18–24 let;
  • účastníci se zavazují, že se zúčastní všech prezenčních i online aktivit v rámci summitu (online aktivity budou probíhat před samotným prezenčním summitem i po něm!);
  • dobrá znalost angličtiny, která bude oficiálním jazykem summitu;
  • výhodou je pracovní zkušenost nebo předchozí zapojení do aktivit týkajících se hlavního tématu summitu.

Účastníci neplatí žádný účastnický poplatek a veškeré náklady spojené s pobytem a programem ponesou pořadatelé (ubytování, stravování, doprava z/na letiště v Koreji, doprava v rámci programu, program atd.). Účastníci si musí zajistit letenku na akci, nicméně pořadatelé jim na místě proplatí cca 50 % ceny letenky v ekonomické třídě (do výše 700 000 wonů = cca 11 000 Kč).

Veškeré podrobnosti včetně programu summitu i souvisejících online aktivit naleznete v příručce pro účastníky.

Přihlašovací proces:

  1. zájemci kompletně vyplní přihlášku v angličtině a vloží do ní na určené místo svou fotografii (je nutné vyplnit všechny tři listy v excelovském souboru!);
  2. zájemci vyplní a podepíšou závazek k účasti na akci – je možné buď dokument vytisknout, podepsat a naskenovat, nebo vložit do wordovského souboru svůj naskenovaný podpis;
  3. zájemci přiloží čitelnou kopii svého pasu (stránky s údaji);
  4. všechny tyto dokumenty pošlou e-mailem na adresu zahranici@crdm.cz do úterý 25. 4. 2023 do 14:00;
  5. přihlášky vybraných zájemců předáme Korejskému velvyslanectví v Praze, které je do 1. 5. 2023 pošle pořadatelům;
  6. do dvou týdnů po potvrzení účasti ze strany pořadatelů jim pak účastníci nahlásí svůj plán letu.

Těšíme se na Vaše přihlášky.

Napsal: Marek Krajči