Evropská politika

ČRDM hledá dobrovolníky do pracovních skupin Evropského fóra mládeže

Logo Evropského fóra mládeže

Zajímáš se o rozvoj práce s mládeží? O práva mladých lidí? O dobrovolnictví? Hovoříš plynně anglicky a vyznáš se v oblasti mládeže na české a evropské úrovni? Chceš získat cenné zkušenosti s prací v neziskovém sektoru na evropské úrovni? Potom neváhej a nech se nominovat skrze Českou radu dětí a mládeže do pracovních skupin Evropského fóra mládeže, které hájí zájmy mladých lidí a organizací dětí a mládeže v EU.

Ke každému z výše zmíněných témat (dobrovolnictví, práva mládeže, rozvoj práce s mládeží) se zakládá pracovní skupina, kam se můžeš zapojit. Co to obnáší?

  • Dva roky se dobrovolně zapojovat do aktivit pracovní skupiny – osobní setkání minimálně 2× ročně (náklady hrazeny)
  • Být k dispozici na skype konference a průběžnou komunikaci
  • Průběžná práce na daném tématu, osobní zodpovědnost za plnění domluvených úkolů
  • Možnost ovlivnit dění v Evropské unii
  • Možnost načerpat zahraniční zkušenost, kontakty
  • Připravenost pomoci v rámci aktivit Evropského fóra mládeže dle potřeby, např. informovat na jednáních o probíhajících aktivitách v pracovní skupině, vést diskuze na dané téma
  • Spolupracovat se Zahraniční komisí ČRDM a s Českou radou dětí a mládeže na evropských záležitostech

Nominace za Vaše sdružení zasílejte na ČRDM do 10. března do 24.00 hodin včetně na jan.husak@crdm.cz nebo marek.krajci@crdm.cz. Do nominace prosím uveďte motivaci Vašeho sdružení zapojit se do evropských politik mládeže, životopis nominované osoby a stručnou osobní motivaci dané osoby. O výběru zájemců z došlých nominací rozhodne vedení ČRDM. Bližší informace u Jana Husáka. Během pátku 11. března by nominovaná osoba měla být k zastižení na telefonu uvedeném v nominaci. Přihlášky pak ČRDM odešle do 13. března do Bruselu.

Těšíme se na Váš zájem!

Napsal: admin