Evropská politika

Podíl České rady dětí a mládeže na tvorbě Bílé knihy EU o mládeži

ČRDM se od počátku aktivně podílela na konzultacích při přípravě bílé knihy. Díky Evropskému fóru mládeže jsme byli přítomni přípravám i jednáním Evropského setkání v Paříži, zapojeni do e-mailových diskusí, účastni veřejného slyšení v Hospodářském a sociálním výboru Bruselu a konečně být u představení dokumentu v belgickém Ghentu. Samotná ČRDM provedla na svých internetových stránkách v roce 2000 dotazníkový průzkum – konferenční materiály byly přeloženy a rozeslány na mnoho sdružení a institucí pracujících s mládeží. Tento způsob přípravy byl v Bruselu velmi kladně hodnocen.

ČRDM rovněž uspořádala v květnu 2001 v Praze setkání zástupců národních rad mládeže kandidátských zemí EU, kde bylo přijato společné stanovisko a dopis komisařce Viviane Redingové, jenž ji podpořil v úsilí bílou knihu vydat.

Konečně po vydání bílé knihy poskytla ČRDM své stanovisko Evropskému fóru mládeže, jež odpovědi jednotlivých národních rad mládeže sumarizovalo a předložilo Evropské komisi.

V únoru 2002 se ČRDM podílela na Národní konferenci o mládeži – účastí svých zástupců a moderováním jednoho z programových bloků, věnovaného mimoškolní výchově. O dva měsíce později pak byla zastoupena na mezinárodní konferenci 13410s v Budapešti, jež se zabývala implementací bílé knihy v zemích střední a východní Evropy a dalších nečlenských státech EU.

Druhé Setkání v srdci Evropy v květnu 2002 v Praze se opět zabývalo některými aspekty evropského dokumentu – především navrhovaným využitím informačních technologií ve vztahu k mládeži.

ČRDM je rovněž garantem české účasti na pokračování konzultací kandidátských zemí do EU – vysílá dva zástupce na říjnovou konferenci EUR-OP-A v Litvě.

Napsal: admin