Evropská politika

Pozvání ke konferenci o vývoji politik EU v oblasti mládeže

V pondělí 22. září otevřela Evropská komise veřejnou on-line konferenci o budoucím vývoji Evropských politik v oblasti mládeže. Výstupy budou předány evropským politickým činitelům, kteří se jimi budou zabývat v rámci přípravy konkrétních opatření, jež by měly pomoci mladým lidem k aktivnímu zapojení do společnosti, k jednoduššímu získání zaměstnání a k celkovému zlepšení jejich životní situace. Právě neziskové organizace fungující na poli práce s mládeží a lidé věnující se práci s mládeží jsou podstatnými partnery pro diskusi v této oblasti.

Přispějte svým pohledem do konference a podpořte tak úspěšnost Evropských politik: ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm. Konference se bude odehrávat ve všech oficiálních jazycích EU.

Konzultace bude trvat do 25. listopadu 2008. Výsledky konzultace budou zveřejněny na adrese www.ec.europa.eu/youth.

Jana Bělohlávková

Napsal: admin