Evropská politika

Veřejná konzultace o budoucnosti evropského programu pro mládež

Využíváte, nebo jste někdy využili programu Evropské unie na podporu mladých lidí? Chcete se vyjádřit k tomu, jak by takový program měl vypadat v budoucnu? Zapojte se do veřejné konzultace týkající se budoucího evropského programu pro mládež a napomozte tak jeho utvoření! Přispívejte do 30. listopadu.

Přes 20 let financuje Evropská unie programy na podporu mladých lidí a jejich mobility, aktivního zapojení a rozvoje dovedností a kompetencí prostřednictvím široké škály neformálních aktivit. Současný evropský program pro mládež, nazvaný „Mládež v akci“, bude běžet do konce roku 2013. Z toho důvodu se začíná přemýšlet o podobě následujícího programu.

Všichni občané, organizace, státní úřady, politici a další osoby zainteresované na rozvoji a designu nového programu jsou tímto zváni k účasti v této veřejné diskuzi. Jejím cílem je shromáždit názory, jak nejlépe vyvinout budoucí evropský program pro mládež, který by adekvátně reagoval na potřeby a očekávání mládeže. Diskuze je otevřena do 30. listopadu 2010 na internetové adrese http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=YiA&lang=cs (v češtině).

Napsal: admin