Praktické informace

Granty MZV na podporu projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím

Logo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) a dalších oprávněných subjektů v následujících oblastech:

  1. Podpora projektů tuzemských NNO zaměřených na spolupráci se zahraničím;
  2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;
  3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Příklady vhodných aktivit:

  • popularizační, vydavatelská a přednášková činnost, vypracování studií a prezentací, jednorázové publikace, zpravodajství na internetu, webové stránky,
  • vědecké a výzkumné projekty,
  • pořádání seminářů a konferencí,
  • kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly, výstavy,
  • asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí,
  • tematicky zaměřené kulturní a jazykově vzdělávací aktivity zaměřené na české krajanské komunity v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2015. Návrhy lze podávat do 30. září 2014 do 12.00 hodin. Více informací a podmínky…

Napsal: Marek Krajči