Praktické informace

MŠMT vyhlásilo mimořádnou dotační výzvu týkající se mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže – POZOR! ZMĚNA UZÁVĚRKY!

Logo MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program pro nestátní neziskové organizace „Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže“. Uzávěrka přijetí žádostí je stanovena na 25. února 2013 ve 14 hodin < POZOR ZMĚNA!.

Potřebné informace jsou k dispozici na: www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu

Napsal: admin