Praktické informace

Národní priority programu Mládež v akci pro roky 2012-2013

Logo ČNA Mládež

Česká národní agentura Mládež zveřejnila na svých stránkách národní a specifické priority programu Mládež v akci pro roky 2012–2013. Mezi ně patří vedení k aktivnímu občanství učením se navzájem, spolupráce zemí EU a zemí Východního partnerství (Ázerbájdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), sociální sítě a jejich vliv na komunikaci, vztahy a spolupráci mezi lidmi a podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí. Podrobnější informace naleznete v dokumentu Priority programu Mládež v akci pro roky 2012-2013 (PDF, 146 kB).

Pro projekty podávané na národní úrovni jsou na roky 2012 a 2013 stanoveny tři uzávěrky pro podání žádostí o grant: 1. února, 1. května a 1. října. Nově se žádosti o grant (kromě akce 2 – Evropská dobrovolná služba), se podávají přes e-formulář a přes elektronický systém. Nadále však trvá povinnost žadatelů o grant včas podat vytištěný originál žádosti se všemi závaznými přílohami. Více informací naleznete na stránkách Elektronického systému pro podávání žádostí o grant.

Napsal: admin