Praktické informace

Nový program na podporu výměn mládeže s Rakouskem

Logo Rozjeď to s Tandemem! Rakousko

Od léta mohou zájemci žádat o příspěvek na realizaci česko-rakouských výměn dětí a mládeže. Nový program s názvem Rozjeď to s Tandemem! Rakousko se zaměřuje na mimoškolní setkání dětí a mládeže ve věku od 8 do 26 let.

Jednotlivé výměny mohou být podpořeny až do výše 10 000 Kč. Zapojit se mohou spolky, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby, organizace zřizované církvemi a jiné neziskové subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež z celého Česka.

Program navazuje na již tři roky existující program Rozjeď to s Tandemem! na podporu česko-německých výměn mládeže. Pravidla financování a formuláře jsou pro oba programy shodné a ke stažení na www.tandem.adam.cz/rtt. Program nemá uzávěrky, žádosti lze posílat Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem v průběhu celého roku. Finanční prostředky je nutné vyčerpat vždy do konce kalendářního roku. Prostředky na oba programy poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Napsal: Kateřina Podaná, Alexander Klozar, Michaela Veselá, Tandem