Praktické informace

Pracovníci s dětmi a mládeží v Bavorsku mají standardizované vzdělání v první pomoci

foto-prvni-pomoc_745932

Standardy nejsou oblíbeným tématem pro sdružení dětí a mládeže. Na druhou stranu by se asi našel málokdo, kdo by si nebyl vědom situací, do kterých se přímí pracovníci s dětmi a mládeží mohou dostat, a zpochybňoval potřebnost znalosti první pomoci. Jako výstup z projektu Klíče pro život stojí zcela jistě za inspiraci navržený minimální kompetenční profil, který uvažuje o první pomocí a prevenci pro pracovníka s dětmi a mládeží jako o průřezové kompetenci.

V sousedním Bavorsku (a stejně tak v celém Německu) projde každý vedoucí kurzem s jednotným vzdělávacím obsahem, zaměřeným zejména na pedagogiku a právo. Opomenuta není ani první pomoc. Po úspěšném absolvování dostane kartu typu průkazka jako výraz toho, že je schopen být vedoucím dětí a mládeže. Časová zátěž pro absolvování není pro dobrovolníky malá, protože odpovídající vzdělání obnáší celkem 30 hodin (40 školních hodin).

Valné shromáždění Bavorského kruhu mládeže (BJR) se v březnu letošního roku usneslo, že bude na zemské vládě vyžadovat, aby v rámci pravomocí pro svobodný stát Bavorsko uznala rozsah a obsah pro standard „život zachraňujících úkonů první pomoci“, tak jak jej definuje příslušný paragraf nařízení o řidičském oprávnění, jako dostačující pro standard Juleica. Tento standard první pomoci doposud byl dosažitelný pouze kurzem, který mohou realizovat výhradně akreditovaní vzdělavatelé. Obsahuje 12 hodin odpovídajících 16 školním hodinám.

Ministerstvo pro vyučování a náboženství, vědu, výzkum a umění reagovalo na požadavky střešní organizace dětí a mládeže rychle a vydalo v květnu vyhlášku s platností od 1. června 2013, která toto uznání umožňuje pro ty vedoucí dětských kolektivů, kteří při práci s dětmi a mládeží nevykonávají činnosti obzvláště ohrožující a mají školení získané během studia v autoškole, které není starší než tři roky.

Obecné informace o Jugendleitercard: www.juleica.de

Tisková zpráva BJR: www.bjr.de/neuigkeiten/news/detailansicht/article/Erste-Hilfe-fuer-die-Juleica.html

Michaela Přílepková

Napsal: admin