Praktické informace

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

logo-rozjed-to-s-tandemem_862633

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem a nově také s Rakouskem, a to českým sdružením a subjektům, jež jsou aktivní ve volnočasové oblasti.

Logo Tandemu – Koordinačního centra česko-německých výměn mládežeProgram Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české organizace pracující ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn mládeže. Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí a mládeže ve věku 8–26 let. Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně po celý rok. Podpora může dosahovat výše až 10.000,- Kč na projekt (nikoliv na subjekt). Program je určen pro česká sdružení, střediska volného času, neformální skupiny mládeže a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, okrajově pro školy, které budou realizovat setkání založené na volnočasových aktivitách. Sport může být doprovodnou činností a prostředkem, nikoliv cílem setkání. Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je český projektový partner výměnné akce povinen do konce roku předložit Tandemu řádné vyúčtování. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území České republiky.

Více informací spolu s přihláškami najdete na stránkách Tandemu. Těšíme se na Vaše nápady a projekty.

Napsal: admin