Zprávy z akcí

Češi a Rumuni vyrazili do boje proti rasismu a xenofobii

Češi a Rumuni vyrazili do boje proti rasismu a xenofobii (foto archiv pořadatelů)

Na přelomu února a března 2017 se na Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna sjelo na čtyřicet mladých lidí z Rumunska a České republiky, kteří se věnovali týdennímu neformálně vzdělávacímu a programu za podporou multikulturalismu a potírání rasismu a xenofobie. Jednalo se o druhou část výměny mládeže, která byla zaměřena více na reálné prožitky než její spíše teoretičtější a na znalosti zaměřenou první část uskutečněnou v říjnu 2016 v Rumunsku. Takže si účastníci například mohli zažít simulaci války nebo velkou strategickou hru o odlesňování pralesa či L.A.R.P. ze situace na hranicích za tzv. uprchlické krize.

Ústředním tématem bylo setkávání se s jinými národy a kulturami zprostředkovaným zejména díky programům vedeným externími lektory (beInternational, SyreCzech, NESEHNUTÍ), s nimiž probírali témata uprchlické krize, islámu, hatespech a (ne)násilné komunikace nebo dokonce i osobní zážitky z prchání z Afgánistánu do Čech za dob války. Hledáčku zájmu neušly ani významné brněnské pamětihodnosti, jako hrad Špilberk, Petrov, Vila Tugendhat, Židovský hřbitov, Muzeum romské kultury nebo dokonce i brněnská mešita. A protože to byl projekt od mladých pro mladé, zbyl čas i na zábavu, a to v podobě laser game, aqua parku nebo ochutnávky pravé indické kuchyně. To vše smíchané v rumunsko-českém koktejlu mladých lidí sdílejících své názory jak na tematiku projektu tak i mimo ni a zjišťující, v čem jsou si naše kultury podobné a v čem zase naopak nikoli.

Výměnu mládeže organizovaly společnými silami LUBLA (za Českou republiku) a Scout Society (za Romunsko). Projekt proběhl pod záštitou programu Erasmus+. Více informací na facebookové skupině projektu (vyžaduje přihlášení na Facebook).

Napsal: Marek Krajči