Zprávy z akcí

Česká část výměny mládeže s Izraelem úspěšně proběhla i v roce 2015

Účastníci výměny ČR-Izrael s dětmi z Ligy lesní moudrosti

Od 11. do 16. října 2015 se uskutečnila česká část bilaterální výměny mládeže ČR-Izrael, pořádané Českou radou dětí a mládeže ve spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli. Jedná se již o šestý ročník této akce. Šest zástupců izraelských hnutí mládeže se tu zúčastnilo programu připraveného jejich českými vrstevníky, aby se dozvěděli nejen o České republice, její kultuře a lidech, ale zejména o tom, jak se pracuje s dětmi a mladými lidmi v našich organizacích. Proto v Praze mimo významných míst a památek navštívili i schůzku dětí z Ligy lesní moudrosti, přičemž si s nimi zahráli hry, které používají ve své praxi vedoucích v Izraeli. Kromě toho navštívili Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy v Karlíně a organizaci AFS Mezikulturní programy. V ekologickém centru Sluňákov nedaleko Olomouce se pak dozvěděli o jeho aktivitách pro děti a mladé. Na závěr byl pro ně v pražské Divoké Šárce připraven orientační běh, který zvládli i přes nepřízeň počasí.

Výměna bude pokračovat začátkem listopadu, kdy se zástupci českých organizací pojedou podívat na týden do Izraele.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

Napsal: Marek Krajči