Zprávy z akcí

Česká stopa na 9. fóru mládeže UNESCO

9. Fórum mládeže UNESCO (foto Eva Novotná)

UNESCO? Co si pod tím pojmem každý představí? Asi Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, ale řekla bych, že tento pojem nevystihuje vše, co tato organizace zaštiťuje. Pro mě to v tuto chvíli vyvolává vzpomínky na 9. fórum mládeže UNESCO.

Před vší tou velkou slávou se konalo pro všechny Evropany přípravné setkání a to v Bruselu ve dnech 14. – 18. 11. 2015. Při této příležitosti jsem potkala spoustu mladých lidí z celé Evropy, kteří mají co říci o práci s mládeží či UNESCEM.

Hned první den jsem se podívala do informační kanceláře Evropského parlamentu v Bruselu a přímo do Evropského parlamentu. Zde jsme mohli také nahlédnout do té nejhlavnější místnosti, kde poslanci zasedají, ale i do místní knihovny, která mě zaujala nejvíce. Poté se nám představila jedna z poslankyň, která je hluchá, ale ukazuje světu, že se to dá vše zvládnout. Večer pak proběhla diskuze se zástupci z řad pracovníků UNESCO na jednom z míst místní vlády.

Během dalšího dnes jsme, tentokrát na jiném vládním místě, řešili problém klimatických změn, který díky následné generální konferenci v Paříži, byl jedním z nejhlavnějších problémů. Poté nás navštívil jeden z nejmladších diplomatů, který nám umožnil napsat diplomatický proslov, který se psal ve skupinách a na konci byla každé skupině podána zpětná vazba.

Poslední společný den jsme dostali trochu volnosti od všech proslovů a diskuzí a dopoledne jsme měli šanci si prohlédnout město, čehož jsem společně se Slovenskou a Ukrajinskou delegací využila a byli jsme si prohlédnout Planetárium, což je muzeum o vzniku a historii Evropské unie. Nakonec jsme se všichni sešli, abychom celé zasedání uzavřeli a natočili video pro ukázku, co mládež může udělat během pár dní.

Po pár dnech volna jsme se vrátili do pracovního procesu a to již na to oficiální 9. fórum mládeže UNESCO, které se konalo v Paříží a to ve dnech 25. – 29. 10. 2015. Dohromady se tu sešlo okolo 500 mladých lidí z celého světa.

První den se nesl pouze v duchu registrace a uvítání delegátů v hlavní budově UNESCO, kde se také odehrával celý následný program.

Další den po dalším oficiálním uvítání a to již všech delegátů jsme se rozdělili již do předem daných skupin, ve kterých jsme strávili následující den a půl. Moje barva byla fialová a téma Learning, personal development and sustainability. Toto téma jsme nejprve probíhali v menších skupinách zhruba po osmi lidech. Já v této skupině měla například lidi z Jamajky, Karibiku, Namibie, Rumunska, Dánska a Kambodže. Vždy nám byli přiděleny nějaké úkoly, které jsme měli vyplnit a potom je představit celé velké skupině. Díky těmto úkolům a návrhům jsme sestavili body, které vybraní členové představili na velkém zasedání. Abychom také jenom nepracovali, tak uprostřed programu jsme měli možnost jet na noční projížďku lodí po hlavních památkách Paříže.

Poslední den jsme se sešli všichni dohromady, abychom si představili návrhy všech skupin a dořešili konečné doporučení, které bude předáno zástupcům na generální konferenci, která se konala pár dní na to.

Pro mě byla tato konference velikou příležitostí. Mohla jsem bydlet na ambasádě České republiky, viděla jsem Brusel a Paříž, ale také jsem potkala spoustu zajímavých lidí z opravdu celého světa. Viděla jsem jejich pohled na svět a uvědomila si, že my se tu máme opravdu dobře.

 Eva Novotná

Vyslání české delegátky na 9. fórum mládeže UNESCO zajistila Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěry a doporučení 9. fóra mládeže UNESCO naleznete na adrese: http://en.unesco.org/9th-unesco-youth-forum/recommendations

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku