Zprávy z akcí

Česko-německé odborné fórum ve Výmaru 2022

Odborné fórum Tandemu Výmar 2022

O víkendu 18.–20. listopadu 2022 se Pavel Tomáš Řehák, člen představenstva a zahraniční komise České rady dětí a mládeže, zúčastnil dalšího ročníku Česko-německého odborného fóra ve Výmaru, které bylo zaměřeno na téma Učení se demokracii v přeshraniční výměně. Fórum pravidelně připravuje Tandem, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.

Cílem zapojení ČRDM bylo potenciálně navázat nová zajímavá partnerství s dalšími českými i německými neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží a do budoucna se snažit o přípravu vzdělávacích příležitostí a projektů pro mládež. Takové projekty by mladým lidem z obou zemí měly usnadnit možnosti pravidelných setkání a sdílení zkušeností.

„Dlouhodobě vidíme, že mnoho Čechů jezdí do Německa pracovat, a to nejen do Berlína, ale možná právě především do příhraničních regionů, Saska a Bavorska; tak proč nepropojovat lidi už v mladém věku? Jistě to pomůže dalšímu dialogu, zejména k překlenutí historických křivd, které ale, doufám a věřím, už mladí lidi tolik neřeší. I tak je na čem pracovat,“ odpovídal Pavel na častý dotaz jeho motivace k účasti.

Program byl nabitý zajímavými příklady dobré praxe, které si Pavel odnesl z aktivit české organizace Post Bellum (Paměť národa) a skrze workshop Gerharda Renziehausena na téma Demokracie v práci s mládeží, který v neformálně-vzdělávací metodě ukázal, kolik různých identit a rolí jako lidé máme, a tak bychom se neměli na základě prvního dojmu hned uchýlit k předsudkům a stereotypům.

Jednou z dalších částí programu, na kterou se Pavel přihlásil, byl tematický input opět k tématu demokracie, kde zástupci Občankářů (Asociace učitelů společenských věd) sdíleli svoje zkušenosti při jednáních s MŠMT o podobě tohoto důležitého předmětu na základních a středních školách, což o svoje poznatky doplnili zástupci německých organizací a vzdělávacích institucí.

„Za příležitost účastnit se fóra jsem opravdu rád, protože se také povedlo hned několik propojovacích – networkingových – setkání, ze kterých si odnáším nové kontakty. Ty se budu snažit sdílet zpět v České republice s ČRDM i členskými organizacemi. Potenciál je velký a teď záleží na zájmu a kapacitách,“ shrnul na závěr.

Napsal: Pavel Tomáš Řehák

Fotogalerie k článku