Zprávy z akcí

Česko-německo zažilo příhraniční Waldmünchen

Z plenárního setkání Česko-německého fóra mládeže v hornofalckém městě Waldmünchen (foto Archiv ČNFM)

V rámci plenárního setkání Česko-německého fóra mládeže v hornofalckém městě Waldmünchen se opět setkali mladí lidé z obou zemí. Zde nedaleko české hranice, dostali možnost nahlédnout do činnosti důležitých česko-bavorských institucí. Členové diskutovali kromě jiného i s panem Uwe Stadlerem ze Společného centra česko-německé policie a celní správy a také se místostarostou Waldmünchenu panem Martinem Frankem, který promluvil o partnerství jeho města s českým městem Klenčí pod Čerchovem.

Kromě toho se zde představilo svou činnost v regionu i Centrum Bavaria Bohemia, spolek Knoflík a centrum Euregio Bavorský les/Šumava. Účast přijal i bavorský Červený kříž. „To, že německého pacienta, kterému se něco stalo v Česku, musíme překládat na hranicích do německé sanitky, mě opravdu překvapilo,“ komentuje svůj největší zážitek z přednášky členka fóra Michaela.

Vedoucí Vzdělávacího centra mládeže, kde se akce konala, Alois Nock, vysvětloval, jak je důležitá česko-německá výměna mládeže. Navzdory jazykové bariéře musí být sousední země k sobě otevřené. Martin Frank zdůraznil důležitost českých kvalifikovaných pracovníků pro podniky v regionu. Tímto se částečně řeší nedostatek těchto pracovníků v Bavorsku.

Všichni řečníci ocenili rozvoj spolupráce po pádu železné opony v roce 1989. „Můj bobřík odvahy ve skautu byl šlápnout jednou nohou na českou hranici a čekat, jestli mě nikdo nezastřelí. Tyhle časy už jsou pryč,“ podělil se o zážitek pan Nock. Také Uwe Stadler ze společného centra česko-německé policie a celní správy pochválil vývoj za poslední roky. Dříve bylo nemyslitelné, že by německý a český policista seděli v jednom autě. Vedoucí centra Bavaria Bohemia, Dr. Veronika Hofinger, vyprávěla, jak se po pádu železné opony konaly kulturní akce pouze směrem na západ. Centrum se snažilo podporovat kulturu na obou stranách hranic a propojit tak sousedy. O to se snaží i v roce 2018 například kulturním projektem „Barokní region Čechy Bavorsko“. Hofinger zmínil také, že pořád méně mladých lidí se podobných akcí účastní. „Pro mě bylo zajímavým zjištěním, že v česko-německých vztazích a setkávání je pořád na čem pracovat. Tohle si často nevšimnete, když jste uprostřed dění,“ sděluje svoje dojmy člen Jakob.

Až do jara 2018 bude 30 členů Fóra mládeže pracovat v pěti smíšených skupinách na svých projektech. Mezi nimi se chystá například koncert a vydání kalendáře s osudy migrantů v Česku a Německu.

Ve Waldmünchenu se členové shodli také na zastřešujícím tématu jedenáctého funkčního období. Místo setkání pro něj bylo inspirací: následující generace Fóra mládeže se od konce příštích prázdnin bude zabývat tématem „Moje, tvoje, naše hranice“.


Česko-německé fórum mládeže vzniklo v roce 2001, jedno funkční období trvá vždy dva roky. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16–26 let, kteří svou činností zlepšují a prohlubují českoněmeckou spolupráci. Členové pracují v pěti pracovních skupinách a vytvářejí vlastní projekty přesahující rámec česko-německých vztahů. Zastřešujícím tématem desátého funkčního období 2017/2019 je motto „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“.

Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže.

Další informace: www.cnfm.cz nebo www.facebook.com/DTJF.CNFM

Napsal: Česko-německé fórum mládeže – tisková zpráva

Fotogalerie k článku