Zprávy z akcí

Co se dělo na listopadovém COMEMu v Cascais

Logo Evropského fóra mládeže

Jmenuji se Jan Černý a jsem delegátem pro Evropské fórum mládeže za ČRDM. Přináším vám krátké shrnutí toho, co se dělo na poslední Radě členů (tzv. COMEMu) v listopadu, která se konala v portugalském Cascais.

Na druhé letošní Radě členů se probíraly celkem tři tzv. policy papery. Jeden z nich pojednával o připravovaném nástupnickém programu stávajícího Erasmu+, který začne platit od roku 2020. Návrh podalo předsednictvo fóra – a byl naprostou většinou schválen. Jeho přijetí přecházelo množství pozměňovacích návrhů, které však z většiny řešily jen formulace textu. Další policy paper se týkal problému marginalizované mládeže a romských komunit, ale na rozdíl od předchozího spíše problém jen identifikoval a seznamoval s ním, řešení nenabízel. Po zapracování pozměňovacích návrhů byl schválen; fórum s ním bude v blízké době pracovat a snažit se přijít s akčním plánem. Poslední návrh se týkal balíčku návrhů a požadavků v souvislosti s menšinami v Evropě a byl rovněž schválen.

Mimo hlasování probíhaly workshopy na různá témata; delegáti si mohli vybrat, kam půjdou. Já navštívil seminář o evropských volbách 2019 a o neformálním vzdělávání. Semináře si organizovaly přímo členské organizace, které se danou tematikou dennodenně zabývají.

Se skupinou BBC+ se nám podařilo sejít a dořešit otevřená témata z předchozího setkání. Došli jsme ke shodě jak u návrhu nového Memoranda o porozumění, což je dokument stanovující principy kýžené kooperace, tak i v otázce změny názvu. Název BBC+ působil u lidí neznalých jeho skutečného významu zmatení (je prakticky totožný s názvem britské televize) a dávno nereflektoval geografickou pozici všech členských států. Skupina vznikla ještě před připojením České republiky a ostatních zemí střední Evropy, což je z názvu patrné. BBC+ znamená Benelux Bodensee Cooperation Plus. Novým názvem se stal BICC a znamená Bodensee Islands Central Cooperation. Lépe tak znázorňuje geografický rozsah skupiny.

V neposlední řadě byl do Finanční kontrolní komise zvolen Frédéric Piccavet z Vlámské rady mládeže, rovněž z naší skupiny BICC. Komise je tím pádem po dlouhé době znovu kompletní, v plné sestavě. Na závěr hlasování bylo oznámeno, že Evropské fórum mládeže projde menší restrukturalizací, co se týče počtu pracovních skupin, a bude mít nové webové stránky. Letošní novinkou se staly jazykové pauzy při hlasováních, kdy vybrané členské organizace krátce přednášely o genderově neutrální mluvě a o základech znakové řeči. Už teď jsem zvědav, co nového přinese následující Rada členů na jaře v Bruselu.

Napsal: Jan Černý