Zprávy z akcí

EU Youth Conference Vienna – poslední v VI. cyklu Strukturovaného dialogu s mládeží

European Youth Conference Vienna 2018 (foto archiv pořadatelů)

Pod rakouským předsednictvím v Radě EU hostila Vídeň od 2. do 4. září 2018 Evropskou konferenci mládeže. Česká republika nechyběla – prostřednictvím Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží byli na akci vyslání reprezentanti české mládeže.

Konference zakončila řadu tří konferencí (první dvě předcházející byly v Sofii a v Tallinu), které proběhly v rámci VI. cyklu Strukturovaného dialogu, zaměřeného na téma: „Mladí lidé v Evropě: co dál?“. Ve Vídni se na posledním mládežnickém setkání tohoto cyklu řešilo především to, jakým způsobem bude možné implementovat Youth Goals , které byly zformulovány během předchozích dvou konferencí. Nově byly představeny již všechny ikony EU Youth Goals  („Evropské cíle mládeže“) i vlastní popis každého z témat.

Souběžně s EU Youth Conference probíhalo také jednání ministrů evropských zemí, kde se diskutovalo nejen o nově vzniklých EU Youth Goals, ale také například o rozšíření programu Erasmus+.

Mladí delegáti se ve Vídni zabývali především hledáním partnerů pro docílení EU Youth Goals, přičemž je čekal rozmanitý program. Kromě diskusí mezi mladými účastníky konference, které se věnovaly tomu, jaké stakeholdery je potřeba do implementace zahrnout, jaké způsoby práce je potřeba zvolit a jaká je možná praxe v jednotlivých členských zemích, došlo také na setkání s odpovědnými vysoce postavenými úředníky z jednotlivých členských zemí. Mladí delegáti se zúčastnili i kulatého stolu s řadou zahraničních ministrů specializujících se na studentskou problematiku, kteří společně se studenty diskutovali o možnostech dosažení EU Youth Goals, stejně tak jako o jejich cílech samotných a o vlastních pohledech ministrů na možnosti studentů. Mladé delegáty také navštívil rakouský prezident Alexander Van der Bellen, jenž slavnostně uzavíral celou akci. Konferencí studenty provázela rakouská ministryně pro Rodiny a mládež, Juliane Bogner-Strauß.

Během poslední konference VI. cyklu Strukturovaného dialogu bylo taktéž předáno předsednictví další konference, která se bude konat v rumunské Bukurešti. Vídeňská konference byla pro mládež nejen ukázkou mezinárodní, ale taktéž mezigenerační spolupráce – jako jedna z prvních. Nové podněty a závěry z konference využije Národní pracovní skupina při dalším postupu, tedy implementaci doporučení VI. cyklu Strukturovaného dialogu.

Své osobní dojmy z konferenci shrnula jedna z účastnic z české delegace, Alžběta Filipková: „Jednou z pozoruhodných částí konference byly pracovní skupiny – zaujaly mne už tím, že jsme si mohli sami vybrat stůl dle našeho zaměření, či dokonce mezi jednotlivými stoly volně procházet. Dalším překvapujícím zážitkem z práce na EU Youth Goals zůstává setkání s významnými osobnostmi nejen z Česka, ale také z Německa či ze Slovenska a mnohých další zemí. Další z možností aktivit na programu byl také galavečer, který skýtal možnost strávit večer ve Světovém muzeu, v samém srdci Vídně, i s večerním programem v podobě komentované prohlídky muzea a klasickou hudbou znějící historickým sálem. Co si ale z konference budu pamatovat nejvíce? Její atmosféru – motivující a otevřenou inovativním přístupům vůči všemu, čemu současná Evropa čelí.“


Autorka je koordinátorkou Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží

Napsal: Zuzana Wildová

Fotogalerie k článku