Zprávy z akcí

European Youth Event 2016

Mladí lidé na nádvoří budovy Evropského parlamentu (foto Michala K. Rocmanová)

Pro mě, jakožto zástupce Erasmus Student Network Czech Republic bylo EYE 2016 skvělou příležitostí jak nahlédnout do prostředí ostatních mládežnických organizací.

Na rozdíl od všech našich akcí bylo na EYE daleko více času se seznámit se zbytkem delegace, čehož si velice cením. Nejen, že mi EYE dalo mnoho svým programem, kterého jsem se zúčastnil, ale také si vážím networkingu s ostatními členy delegace. Nejvíce stmelujícím prvkem však stejně byl náš defekt na dálnici. :)

Co se týká přednášek a workshopů na EYE, tak naplnily má očekávání. Jedna se o ohromnou událost pro více než 7000 lidí, což už samo o sobě naznačuje, že program bude pouze povrchní a povětšinou pouze informativní. Na tom samozřejmě není nic špatného, protože pro mnoho lidí je právě představení daného problému velice důležité.

Pokud bychom se ale bavili o ideálním programu EYE, tak bych určitě preferoval networking založený právě na zvolených workshopech. Spíše než „question round“ bych ocenil „speed dating“ mezi všemi účastníky menších workshopů na základě kterého by se mohli všichni dále sejít a diskutovat daný problém.

Celková atmosféra Štrasburku a prostředí Evropského parlamentu na mě zanechalo velice pozitivní dojem a namotivovalo mě k další činnosti v rámci European Youth Forum a hlavně jsem cítil, že hlas mladých má opravdu význam pro budoucnost Evropy a tím nás všech.

Napsal: Jiří Beran, Erasmus Student Network Czech Republic

Fotogalerie k článku