Zprávy z akcí

Evropské setkání mládeže UNESCO přineslo řadu doporučení

Doporučení z přípravného setkání k Fóru mládeže UNESCO 2017

Ve dnech 12. a 13. října se ve slovinské Lublani uskutečnilo Evropské setkání mládeže UNESCO. Zúčastnilo se jej 19 zástupců z 16 evropských států. Cílem setkání bylo vytvořit řadu doporučení týkajících se zapojení mládeže do UNESCO. Doporučení by měla směřovat k různým subjektům, které v rámci struktur UNESCO fungují. Setkání se zúčastnila také delegátka z České republiky Michaela Doležalová.

Na úvod setkání řekl účastníkům několik slov starosta Lublaně Zoran Jankovič. V průběhu odpoledne pak delegáti diskutovali a zapisovali myšlenky, nápady či dobré zkušenosti, které druhý den v prostorách budovy ministerstva školství zpracovali do třístránkového dokumentu. Dokument s doporučeními by ještě tentýž den prezentován slovinské ministryni školství a zástupcům několika organizací, např. Národní komise pro UNESCO, Zastoupení Evropské komise ve Slovinsku, Zastoupení Evropského parlamentu ve Slovinsku apod.

Dokument v úvodu zdůrazňuje aktivní a smysluplnou participaci mladých lidí v rámci všech programů UNESCO. Zapojení mladých lidí v rámci UNESCO by mělo být založeno na principu reprezentace; mladí delegáti reprezentující své státy by tedy měli být pečlivě vybíráni a měli by mít dostatečně silný mandát k tomu, aby zastupovali mladé lidi své země.

První část se věnuje doporučením pro národní komise UNESCO, které by měly být spojkou mezi mezinárodní úrovní a úrovní lokální. Jednotlivé body vyzývají k založení mládežnické UNESCO platformy na národní úrovni, k vytvoření rámcového dokumentu o fungování UNESCO, národní komise týkající se aktivit souvisejících s mládeží nebo k vytvoření systému překrývajících se mandátů mladých delegátů (2–3 roky), aby bylo zamezeno znalostním mezerám v rámci pochopení fungování UNESCO. Pro české prostředí tato doporučení souvisejí také se zavedením vhodného a dlouhodobého systému výběru mladých delegátů do UNESCO.

Další část obsahuje doporučení související s Fórem mládeže UNESCO, které se koná každé dva roky před Generální konferencí UNESCO. V předchozích letech byli na toto fórum zváni všichni mladí delegáti z členských zemí UNESCO, v tomto roce se ovšem systém změnil a na Fórum bylo vybráno okolo sedmdesáti delegátů. Tento systém nepovažují účastníci evropského setkání za vhodný, a proto se doporučení vztahují především k této skutečnosti. Fórum by mělo poskytovat možnost pro každého mladého delegáta, který vhodně reprezentuje svoji zemi a zájmy mladých oné země. Organizátoři Fóra mládeže by tedy měli do dalších let změnit formát fungování, a to nejenom z hlediska zastoupení na samotném Fóru, ale měli by dát prostor i dalším mladým lidem z členských zemí pomocí konzultací před samotným konáním akce. Fórum by zároveň mělo být organizováno dříve, aby výstupy z něj mohly reálně ovlivnit Generální konferenci.

S ohledem na Generální konferenci UNESCO by delegáti setkání uvítali, kdyby do budoucna byli mladí delegáti zahrnuti do národních delegací. V rámci národních delegací mají mladí delegáti možnost reálně ovlivnit dění a promluvit přímo před představiteli ostatních zemí. S tímto krokem samozřejmě souvisí adekvátní příprava mladého delegáta. Toto doporučení se opírá o již fungující model mladých delegátů do OSN.

V závěru dokumentu jsou uvedeny dobré zkušenosti napříč evropskými státy. Vyzdvihnout lze fungující a stabilní mládežnickou UNESCO platformu v Itálii, do které je v současnosti zapojeno přes 300 mladých lidí. V Nizozemsku systém mladých delegátů do UNESCO funguje v rámci úzké spolupráce mezi národní radou mládeže, národní komisí pro UNESCO a stálou reprezentací při UNESCO. Delegáti jsou voleni na dva roky a mandáty se překrývají, aby byla zaručena kontinuita programu. V Dánsku je například mladý delegát do UNESCO součástí stálé delegace na Generální konferenci a v rámci jednání vystupuje jako dánský reprezentant.

Poslední, avšak důležitý bod dokumentu je informace o založení Evropské mládežnické UNESCO platformy. Na té se shodli účastníci slovinského setkání především z toho důvodu, aby mohli mladí delegáti spolupracovat a vyměňovat si aktuální informace. Zároveň může sloužit jako inspirace a pro sdílení dobré praxe. Platforma je otevřena jakékoliv spolupráci, proto by uvítala, kdyby obdobné platformy byly vytvořeny i v dalších regionech světa.

Všechna doporučení i s podrobnostmi lze najít v samostatném dokumentu.

Napsal: Michaela Doležalová

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení