Zprávy z akcí

Noví zástupci ČRDM na setkání národních rad mládeže ve Švýcarsku

Noví zástupci ČRDM na setkání národních rad mládeže ve Švýcarsku

LGBT a gender – jedno z hlavních témat čtyřdenního setkání třinácti národních rad mládeže. To se uskutečnilo ve dnech 9.–12. listopadu 2017 ve Švýcarsku a Česká rada dětí a mládeže na ně vyslala své dva nové zástupce, Jana Černého z Asociace turistických oddílů mládeže ČR a Michaelu Doležalovou z Národního parlamentu dětí a mládeže.

Setkání se konalo v rámci platformy BBC+, která pod plným názvem „Benelux Bodensee Cooperation Plus“ neformálně sdružuje 13 členů Evropského fóra mládeže. Zástupci rad mládeže se díky této platformě scházejí jednou za půl roku, aby si vyměnili zkušenosti a prodiskutovali či připomínkovali dokumenty tradičně související s nadcházejícím Valným shromážděním nebo Radou členů Evropského fóra mládeže.

V úvodu setkání se řešily především novinky z jednotlivých rad. Ty jsou důležité nejenom pro informovanost, ale jsou především inspirací pro ostatní rady mládeže. V uplynulém půlroce se mnoho rad věnovalo volbám a volebním kampaním ve spojení s mladými lidmi, strukturovanému dialogu s mládeží či Evropské unii jako takové, jiné rady zase řešily kampaně a projekty zabývající se tématikou LGBT a gender.

Poslední zmiňované téma bylo výrazně zastoupeno v programu celého setkání. Účastníci měli možnost absolvovat dva workshopy – první, pod vedením švýcarské mládežnické organizace Milchjugend, poskytl účastníkům základní informace a druhý, který si vzali na starosti členové mezinárodní mládežnické organizace IGLYO, jim přiblížil problematiku pomocí aktivity s divadelními prvky. Zástupci rad následně téma prodiskutovali a navrhovali, jaké kroky v rámci jednotlivých rad podniknou, přičemž se zavázali ke splnění minimálně tří z nich.

Zřejmě nejdůležitějším bodem setkání byly dva dokumenty, tzv. policy papery, které se budou projednávat na nadcházející Radě členů v Portugalsku. Té se zúčastní okolo sta členských organizací Evropského fóra mládeže včetně členů platformy BBC+. První z dokumentů se týká nástupnického programu Erasmus+. Sedmnáctistránkový policy paper zdůrazňuje význam mládežnických organizací, práce mladých a neformálního vzdělávání v rámci programu, obsahuje klíčové akce, které by v něm neměly chybět, a dotýká se také finanční stránky. Druhý z dokumentů, podstatně kratší, je usnesením o klíčových otázkách týkajících se evropské mládeže, především té marginalizované. Apeluje na podporu menšin a zaměřuje se především na uprchlíky a romské komunity.

Ve Švýcarsku se jednalo také o interních záležitostech platformy. Bylo třeba revidovat tzv. Memorandum o porozumění, tedy dokument o principech a fungování BBC+. Velmi diskutovaná byla i navrhovaná změna názvu kooperace, a to jednak z důvodu možné záměny s britskou televizní společností, a jednak z důvodu nedostatečného zastoupení některých států v názvu. Obě jednání byla nakonec přesunuta na Radu členů Evropského fóra mládeže v Portugalsku, takže je pravděpodobné, že v dalších článcích se už o kooperaci bude psát v souvislosti s jiným názvem.

Napsal: Michaela Doležalová

Fotogalerie k článku