Zprávy z akcí

Poprvé se sešla Slovensko – česká komise pro mládež

Slovensko-česká komise pro mládež – společné foto účastníků

Způsob financování dětských a mládežnických organizací, spolupráci mezi Centry volného času, IUVENTY a jiných platforem na poli práce s mládeží porovnávali 13. května na půdě RMS v průběhu prvního setkání členové smíšené Slovensko – české komise pro mládež, která vznikla na základě Protokolu podepsaného mezi Ministerstvím školství Slovenské republiky a Ministerstvím školství, mládeže a tělovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdělávání mládeže, tělesné výchovy a sportu na roky 2002 – 2006. Místopředseda ČRDM Pavel Trantina se zajímal o způsob, jakým probíhá transformace bývalého majetku SZM na Slovensku a podpořil tento proces, jelikož v ČR se tato transformace neuskutečnila. V diskusi padlo několik informací o organizacích, které kdysi pracovali na území federální republiky a i nadále se těší dobré spolupráci.

Šéf Institutu dětí a mládeže Pavel Janík se rovněž zajímal o způsob fungování ICM. Rastislav Dikant na setkání prezentoval výstupy ze sociologického průzkumu o práci s dětmi a mládeží z roku 2000 a poukázal na to, že organizovanost mládeže na Slovensku je nízká. Zástupci RMS a české delegace se dohodli na další spolupráci a vzájemném informování o svých aktivitách.

Za Českou republiku byli přítomíi Zora Dvořáková, náměstkyně ředitele odboru dětí a mládeže MŠMT ČR, Karolína Stuchlíková, zahraniční referentka MŠMT ČR, Pavel Janík, ředitel Institut dětí a mládeže MŠMT a Pavel Trantina, místopředseda České rady dětí a mládeže.

Za Slovensko byli přítomní Rastislav Dikant, předseda RMS, Štefan Drančák, místopředseda RMS pro zahraničí, Lenka Plavuchová, zahraniční tajemnice a Emil Mucha, výkonný ředitel RMS. Za MŠ SR byla přítomná Katarína Haršányiová.

Převzato z časopisu Rady mládeže Slovenska Fórum mladých, č. 1 / 2002

Společné foto účastníků

Napsal: admin