Zprávy z akcí

Setkání v srdci Evropy, 24. – 27. 5. 2001

Účastníci Setkání v srdci Evropy s ministrem Březinou

Ve dnech 24. – 27. května 2001, v době pražské Bambiriády, zorganizovala Česká rada dětí a mládeže Setkání v srdci Evropy, kterého se zúčastnilo sedmnáct zástupců národních rad mládeže a mládežnických organizací z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Francie, Polska, Slovenska a České republiky. Akce se uskutečnila za podpory České národní agentury Mládež.

Cílem Setkání bylo především umožnit lepší komunikaci mezi zástupci mládeže z kandidátských zemí Evropské unie a dalších států. Zároveň bylo snahou českých hostitelů představit zahraničním partnerům organizace dětí a mládeže a jejich aktivity u nás.

Setkání začalo 24. 5. v 15:00 v Zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti Mgr. Pavla Janíka a Karoliny Stuchlíkové z MŠMT a dalších tří německých hostů. Jednotliví účastníci informovali ostatní o podmínkách pro činnost organizací dětí a mládeže ve svých zemích a pojmenovali hlavní problémy v této oblasti, zejména financování aktivit a míru spolupráce s vládními orgány.

V pátek 25. 5. dopoledne pokračovalo Setkání na Úřadu vlády ČR, kde účastníky přijal ministr a vedoucí Úřadu, Ing. Karel Březina. Ministr obeznámil přítomné s aktivitami Vlády ČR v oblasti spolupráce s nevládními organizacemi a zodpověděl účastníkům jejich otázky. Poté velmi ochotně provedl účastníky po budově Úřadu vlády.

Odpoledne v prostorách MŠMT proběhla diskuse o Bílé knize EU o mládeži, jež má definovat mládežnickou politiku EU. Téměř rok běžící proces konzultací o tom, jak má dokument vypadat, jehož se účastnili i zástupci české mládeže, dospěl v těchto dnech k zásadnímu momentu – Rada ministrů zodpovědných za mládež měla v pondělí 28. 5 (tedy den po pražském Setkání) rozhodnout, zda bude bílá kniha skutečně vydána. Účastníci setkání, z nichž mnozí se na konzultacích k bílé knize osobně podíleli, na závěr společně sestavili dopis evropské komisařce pro mládež Viviane Redingové, v němž vyjádřili svou jednoznačnou podporu vydání dokumentu. Evropské fórum mládeže uvítalo a ocenilo iniciativu z kandidátských zemí, neboť napomohla v úspěšném lobbyingu za bílou knihu.

Večer se hosté zúčastnili společenského večera, určeného pořadatelům Bambiriády, na Střeleckém ostrově.

V sobotu 26. 5. využili účastníci příležitost svézt se zvláštním „bambiriádním” parním vlakem po Praze a okolí, odpoledne navštívili Bambiriádu na Dětském a Střeleckém ostrově a prohlédli si historické centrum Prahy.

Závěrem lze říci, že Setkání v srdci Evropy splnilo očekávání, jež do něj vkládali jeho organizátoři a určitě přispělo k vytvoření a zlepšení kontaktů se zahraničím. Z reakcí zahraničních účastníků je rovněž zřejmé, že byli s průběhem a závěry Setkání spokojeni. Naše díky patří všem, kteří se Setkání zúčastnili, podíleli se na jeho organizaci a na zabezpečení jeho hladkého průběhu.

Marek Krajči a Pavel Trantina


Paní Viviane Redingová
Komisařka pro mládež

 

Dopis k podpoře vytvoření Bílé knihy EU o mládeži
(překlad)My, níže podepsaní zástupci národních rad mládeže a dalších mládežnických organizací zejména z kandidátských zemí, účastnící se Setkání v srdci Evropy, organizovaného Českou radou dětí a mládeže v Praze (24.5.-27.5.2001), chceme vyjádřit svou plnou podporu iniciativě komisařky Viviane Redingové vytvořit Bílou knihu EU o mládeži.

My (a/nebo naši zástupci) jsme se s plnou vážností účastnili konzultačního procesu a přinesli svůj vlastní pohled na vnímání Evropy. Tento proces pozvedl v mnohých zemích národní diskuse na vyšší úroveň a obohatil práci mnoha našich organizací. Též ovlivnil práci na nové legislativě týkající se mladých lidí v mnoha kandidátských zemích.

Chceme, aby Evropská unie měla směrem k mládeži jasně definovanou politiku. Chceme takovou Evropskou unii, v níž budou postavení, práva a očekávání mladých lidí zabezpečeny vhodným způsobem. Tato politika EU určitě ovlivní politiku vůči mládeži ve všech zemích v Evropě.

Pevně věříme, že Bílá kniha EU o mládeži je natolik důležitá, aby odpověděla na očekávání mladých lidí v Evropě. V tomto ohledu přejeme komisařce Redingové a Evropské komisi mnoho úspěchů v jejich důležité práci.

Podepsáni účastníci Setkání v srdci Evropy

Ragnhild Bjorge LNU – Norwegian Youth Council Norway
Anikó Eipl NIKI Hungary Hungary
Peter Hanti IFM-SEI – International Falcon Movement Hungary
Eva Haviarová RMS – Slovak Youth Council Slovakia
Raivis Kronbergs LYC – Latvian Youth Council Latvia
Milda Kuliesiute LIJOT – Council of Lithuanian Youth Organisations Lithuania
Martin Macharík RMS – Slovak Youth Council Slovakia
Stanislav Meglič MSS – Mladinski svet Slovenie Slovenia
Silver Meikar YE – Youth of Estonia Estonia
Aleksandrs Milovs LYC – Latvian Youth Council Latvia
Magali Raynaud IFM-SEI – International Falcon Movement Belgium
Dušan Šándor RMS – Slovak Youth Council Slovakia
Piotr Uhma ZHP – Zwiazek Harcerstva Polskiego Poland
Otakar Beránek ČRDM – Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Jitka Borovská ČRDM – Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Jiří Tomčala ČRDM – Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Pavel Trantina ČRDM – Czech Council of Children and Youth Czech Republic

Účastníci Setkání s ministrem Březinou

Zobrazit anglický originál

Napsal: admin