Zprávy z akcí

Spolupráce Afriky a Evropy se týká i mladých

Pavel Tomáš Řehák na osmém semináři občanských organizací AU-EU v Bruselu (foto archiv 8th AU-EU Civil Society Seminar on Human RIghts)

Zajímá vás africký kontinent a mezinárodní rozvojová pomoc, ale přesto jste dosud nezaslechli více o Africké unii, natož o její spolupráci s Evropskou unií? V takovém případě vás možná překvapí, jak velký důraz je v tomto partnerství kladen na mladé lidi obou kontinentů a jejich budoucnost. Pojďme se v článku společně podívat, jakou roli zde dosud zastávala mládež České republiky a jaké příležitosti se nám díky aktivitám AU-EU otevírají.

Jmenuji se Pavel Tomáš Řehák (23) a jsem studentem politologie a publicistiky, který se zároveň aktivně pohybuje na poli mezinárodního vzdělávání, politiky mládeže a jejího tréninku. Nasbírané zkušenosti mě nakonec přivedly na 4th Africa – Europe Youth Summit 2017 do Abidžanu, hlavního města Pobřeží slonoviny. Tento summit mládeže byl součástí přidružených aktivit pro tehdy nadcházející Pátý summit Africké unie – EU 2017, kterého se zúčastnila také Česká republika.

Jako jeden ze 120 vybraných mladých delegátů jsem v Abidžanu tři dny intenzivně pracoval v rámci komise pro vzdělávání a dovednosti. Dalších pět komisí projednávalo témata: podnikání, demokratické vládnutí a inkluze, životní prostředí a klima, mír a bezpečnost nebo kultura a umění.

Mladí reprezentanti z Evropy i Afriky nakonec společně vypracovali doporučení, která byla shrnuta v tzv. abidžanské deklaraci. Tu následně převzalo a detailně zpracovalo 30 vybraných delegátů v rámci iniciativy Youth Plug-In. Vznikla tak jednotná agenda mládeže, která byla představena hlavám institucí a zástupcům členských států právě na zmíněném pátém summitu AU-EU.

Později, v září 2018, jsme spolu s Českou radou dětí a mládeže navázali spolupráci, abychom zajistili co nejobjektivnější zastoupení mladých a českého neziskového sektoru na podobných událostech v zahraničí. Brzy poté jsem od Evropské komise obdržel pozvání na říjnový osmý seminář občanských organizací AU-EU v Bruselu o lidských právech zaměřený na právo mladých lidí zapojovat se občansky a politicky ve svých zemích.

Seminář byl rozdělen do tří panelů zaměřených postupně na posilnění role mladých ve společnosti, kteří mají být podpořeni státem ve svých občanských aktivitách, hnutích a při obraně lidských práv. Jako další zazněla potřeba vyššího zastoupení mládeže ve veřejných institucích a organizacích, zejména těch hájících lidská práva. Na úrovni spolupráce Afriky a Evropy mají obhajobu lidských práv zajistit právě organizace veřejného sektoru. Třetím tématem byla solidarita, která v podobě potřebné inkluze nenechá mladé v jejich kulturních, sociálních a dalších rozdílech na okraji společnosti.

Díky této příležitosti jsem mohl potkat zástupce neziskového sektoru napříč africkými a evropskými zeměmi a získat kontakty pro budoucí důležité spolupráce. Účast na semináři mi však pomohla rozšířit znalosti v oblasti lidských práv a ukázala, jak důležité je dávat prostor mladým v občanském životě a podporovat je k aktivní politické participaci. Seminář mě motivoval zaměřit se na danou problematiku mnohem výrazněji.

Na podzim vznikla také další nová iniciativa spolupráce mládeže obou kontinentů v podobě AU-EU Youth Cooperation Hub, která je tříletým aktuálně běžícím programem, o kterém vás budu v brzké době informovat. Program je totiž skvělou příležitostí, jak zapojit mladé Čechy do evropského a mezinárodního dění skrze strukturovaný dialog, a nejen to. Je možné očekávat spuštění nových příležitostí, do kterých se tak budete moci zapojit. O těch více zase příště.

Pavel T. Řehák

Napsal: Pavel T. Řehák

Fotogalerie k článku