Zprávy z akcí

Stezkou ke kompetencím v Litvě

Společná fotka účastníků setkání u katedrály ve Vilniusu (foto Marek Krajči)

Po dubnovém setkání v Polsku pokračoval v posledním červnovém týdnu náš projekt „Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí“ mezinárodním seminářem ve Vilniusu. Litevská metropole s krásným historickým centrem, socialistickými rezidenčními čtvrtěmi, ale i moderními budovami uvítala třicítku mladých lidí a vzdělavatelů z ČR, Polska a Litvy, aby se zde věnovali především kompetencím.

Jelikož je projekt jako celek zaměřen na inovativní vzdělávání ke zvyšování sociálních a občanských kompetencí (jeho výstupem má být vzdělávací „stezka“), na začátku litevské akce se účastníci zamysleli nad tím, které z nich jsou pro ně důležité a měli by se u mladých lidí rozvíjet. Pomocí „stroje času“ se pak pokusili kreativním a vtipným způsobem (prostřednictvím divadla) vyjádřit, jak se tyto kompetence vyvíjely a rozvíjely od dávné minulosti až po dnešek.

V dalším dni mladí lidé vyrazili do města, aby si kromě jeho objevování a poznávání rovněž procvičili a rozvinuli své sociální kompetence. Za úkol totiž měli zjistit, co obyvatele Litvy trápí, co by ve městě i v lidech chtěli změnit. Během aktivity se účastníci dostali i do zajímavých a překvapivých situací, kdy kromě běžných místních lidí vyzpovídali i známého divadelního herce. Na základě zjištění pak dali hlavy dohromady a vymysleli několik „občanských akcí“, kterými chtěli něco udělat s negativními jevy ve společnosti.

Logo projektu Cooperation for social&civic competences' innovative education

Jedna skupinka například rozdávala úsměvy (protože Litevci se prý málo usmívají a smějí), jiná zas zkoumala reakce kolemjdoucích na mladou „bezdomovkyni“ (představovanou jednou z účastnic) a bavila se s nimi o lidech bez přístřeší. Tyto společné akce měly účastníkům umožnit vyzkoušet si na vlastní kůži, že mladí lidé díky svému zapálení a aktivitě mají šanci děni kolem sebe pozitivně ovlivnit.

K lepšímu uchopení konceptu aktivního občanství jim pak pomohla návštěva progresivně, moderně a interaktivně pojatého Centra občanského vzdělávání v litevském prezidentském paláci.

Obsahové zaměření semináře doplňovaly aktivity cílené na hlubší vzájemné seznámení a stmelení mezinárodního týmu. Místo v programu se našlo i pro zhodnocení práce mladých lidí a vzdělavatelů na národní a místní úrovni v době mezi setkáními, stejně jako naplánovaní navazujících společných aktivit.

Z Litvy odjížděli čeští účastníci plni nápadů a zapálení pro úspěšné naplánování a realizaci dalšího mezinárodního semináře v rámci našeho projektu, který se uskuteční v březnu 2017 na domácí, české půdě.

S podporou programu Evropské unie Erasmus+

 Více o projektu se dozvíte na stránkách ČRDM…

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku